Wijkkerkenraden verrijken ‘Perspectief voor de toekomst’

De Beleidsgroep PgH2024 kan weer aan de slag. Dit bleek in de vergadering van de Algemene kerkenraad maandag 28 november. De verschillende wijkkerkenraden van de Protestantse gemeente Hilversum stelden een fors aantal suggesties en vragen op bij het advies ‘Perspectief voor de toekomst’. In oktober publiceerde de beleidsgroep drie voorstellen om te komen tot een vernieuwde indeling van de PgH.

De beleidsgroep had de wijkkerkenraden gevraagd kritisch naar de voorstellen te kijken. Nu de reacties binnen zijn gaat de beleidsgroep het advies aanvullen. Het bijgewerkte advies wordt komende maanden met de leden van de PgH besproken, zowel in de eigen wijkgemeenten als met elkaar in PgH-verband. Naar verwachting is het bijgewerkte advies begin januari beschikbaar.

Opmerkingen, aanvullingen en vragen

De volgende opmerkingen, aanvullingen en vragen zijn door de wijkkerkenraden ingediend.

 • Graag de gevolgen aangeven voor het pastoraat en diaconaat in elk van de drie voorstellen.
 • Voorstel 2 uitwerken in twee varianten. Een variant met één kerkgebouw voor de kerkgangers van Regenboogkerk, De Morgenster en Bethlehemkerk alsook een variant met twee kerkgebouwen voor deze drie.
 • De drie stromingen die in het advies worden genoemd, moeten nader worden omschreven. Ook graag bekijken of de namen van de stromingen wel goed zijn. Het advies spreekt over de stromingen Oecumenisch-breed, Reformatorisch-confessioneel en Charismatisch. Daarnaast moet worden nagegaan of het beoogde kerkgebouw passend is voor het type liturgie van de gebruikers.
 • Meer uitwerking is nodig voor de bestuurlijke structuur als gewerkt gaat worden met één kerkenraad voor de PgH.
 • Meer duidelijkheid is gewenst over hoe nieuwe initiatieven in en vanuit de PgH kunnen worden gestimuleerd.
 • Het kinder- en jongerenwerk dient eveneens een plaats te krijgen in het advies.
 • Ook samenwerking met andere geloofsgemeenschappen in Hilversum moet in het advies worden meegenomen.
 • De gevolgen voor de personele invulling bij elk van de drie voorstellen moeten duidelijk zijn. Daarbij gaat het om predikanten, kerkelijk werkers, organisten, cantores, kosters en communicatie.
 • Dat geldt ook voor de financiële gevolgen. Per voorstel wil men deze op hoofdlijnen uitgewerkt zien.
 • Vervolgens is er meer informatie nodig over het besluitvormingsproces. Dat betreft zowel de betrokkenheid van de wijkkerkenraden hierbij alsook de wijze waarop de besluiten over het advies door de Algemene kerkenraad worden genomen.
 • Daarnaast is meer uitleg nodig over hoe de besluiten na juni 2023 uitgewerkt gaan worden.

Diependaalse kerk

Bovenstaande punten zijn afkomstig uit de wijkkerkenraden met uitzondering van die van de Diependaalse kerk. Deze wijkgemeente zit in de afronding van een visitatie. De wijkkerkenraad zal in december op het advies reageren.

Zoals gezegd, verschijnt het bijgestelde advies naar verwachting begin januari. In april neemt de Algemene kerkenraad een voorgenomen besluit. Vervolgens zijn er gesprekken met leden die kritisch staan tegenover het besluit. Eind juni neemt de Algemene kerkenraad een definitief besluit over de inrichting van de Protestantse gemeente in de loop van 2024.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.