Wijkgemeenten spreken commitment uit aan proces PgH 2025

In de vergadering van de Algemene kerkenraad op 28 juni spraken alle PgH-gemeenten hun commitment uit aan het proces PgH 2025. Het Breed moderamen had de zes geloofsgemeenschappen gevraagd expliciet aan te geven mee te werken aan een vernieuwde opzet van de Protestantse gemeente Hilversum. De aanzet daartoe is geschetst in het ‘Beleidsplan 2020 en verder’.

Grote betrokkenheid

Erik van Halsema, waarnemend voorzitter, zei in de Algemene kerkenraad blij te zijn dat alle PgH-gemeenten hun noodzakelijke steun aan het proces hebben uitgesproken. Daarnaast liet hij weten dat de Grote Kerk in mei als laatste van de zes geloofsgemeenschappen de antwoorden instuurde op de inhoudelijke vragen bij de zes speerpunten van het beleidsplan. Afgelopen winter blijken veel mensen in de wijkgemeenten te hebben deelgenomen aan het beantwoorden van de vragen. Van Halsema toonde zich verheugd over ‘deze grote betrokkenheid’.

Ondanks toezeggingen in de vorige vergadering van de Algemene kerkenraad, is het het Breed moderamen nog niet gelukt de volgende stap in de route naar PgH 2025 te schetsen. Pas in mei waren alle antwoorden binnen en daarnaast is er nog geen voorzitter voor de beleidsgroep PgH2021-2025.

Beleidsgroep en vèr-denkers

Van Halsema hoopt dat de beleidsgroep direct na de zomer wel aan de slag kan. Inmiddels is een aantal leden van de Algemene kerkenraad gestart met het verwerken van alle antwoorden op de vragen bij het beleidsplan. Verder zal een van de leden van de groep Vèr-denkers PgH2030 deelnemen aan de beraadslagingen van de beleidsgroep. Van Halsema: ‘Alle creativiteit van onderop is voor onze gemeente meer dan welkom!’.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.