Wat doet de Protestantse Kerk tegen armoede?

In ons land leven 10% van de kinderen in gezinnen onder de armoedegrens. Wat doet de Protestantse Kerk tegen armoede? Deze indringende vraag stelt de Protestantse Kerk Nederland op haar website. Voor de PKN staat deze week in het teken van armoedebestrijding.

De PKN schrijft: ‘Ieder mens telt, omdat ieder mens geschapen is naar Gods beeld. Vanuit dat geloof en vertrouwen voelen we ons geroepen om te delen wat ons gegeven is: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. Jezus zelf heeft laten zien wat barmhartigheid is.’ En verder: ‘Het meeste werk rond armoedebestrijding vanuit de kerk wordt verzet door lokale kerken en diaconale organisaties. Wereldwijd bestrijdt de Protestantse Kerk armoede door – via Kerk in Actie – lokale projecten rond armoedebestrijding financieel te ondersteunen.’

Feiten en cijfers

De site toont een hoeveelheid indrukwekkende cijfers over armoede. Een selectie:

  • In Nederland leven iets meer dan 1 miljoen mensen in een huishouden onder de lage-inkomensgrens, van wie 398 duizend al ten minste vier jaar achtereen (2,5 procent van de bevolking).
  • Wereldwijd leven 115 miljoen mensen in extreme armoede.
  • In 2018 kregen diaconieën van de Protestantse Kerk 19.047 aanvragen die te maken hebben met het thema ‘armoede’.
  • In 2018 waren 1.101 protestantse organisaties en gemeenten bezig met armoedebestrijding. Zij besteedden € 10.805.051 aan armoedebestrijding in Nederland.
  • Het aantal aanvragen bij kerken voor hulp op het gebied van armoedebestrijding stijgt ieder jaar.
  • Kerken helpen vooral op de terreinen van eerste levensbehoeften, sociaal netwerk, maaltijden, kleding, onderdak.

Schuldhulpmaatje

SchuldHulpMaatje is ontstaan vanuit Kerk in Actie en kerkelijke organisaties in Nederland. SchuldHulpMaatje is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden. Hulp gaat via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven.
Ook in Hilversum is SchuldHulpmaatje actief en werkt onder meer samen met de Raad van Kerken in Hilversum, waaronder de diakenen van de Protestantse gemeente Hilversum.

Ga voor meer informatie, onderzoeken, brochures, praktische handleidingen en ideeën naar de website van de PKN.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.