1

Vrijzinnige geloofsgemeenschapVrijzinnige geloofsgemeenschap De Kapel
’s Gravelandseweg 144,
1217 GA Hilversum,
www.dekapel.nu
info@dekapel.nu

In
de VGH vinden vrijzinnig denkende en gelovende mensen een
ontmoetingsplek. In verbondenheid geven zij elkaar de ruimte om op eigen
wijze te zoeken naar een vrijzinnig-christelijke dan wel een meer
algemeen religieuze beleving, spirituele bewustwording en
maatschappelijke betrokkenheid.

De VGH biedt vrije, niet-dogmatische vieringen op de zondagmorgen en
wil naast mensen staan tijdens belangrijke levensmomenten. Het is een
samenwerkingsverband van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden, NPB,
Remonstrantse Gemeente Hilversum en Doopsgezinde Gemeente
Huizen-Hilversum en daarmee verbonden aan drie landelijke organisaties
van vrijzinnig-christelijke signatuur.

Inspiratie

De geloofsgemeenschap weet zich
geïnspireerd door de bronnen van het christendom, maar staat open voor
andere wereldgodsdiensten en bronnen. Er is grote affiniteit met
wetenschap en kunst en maatschappij. Vanuit een betrokkenheid bij de
wereld om ons heen wordt er getracht een bijdrage te leveren aan een
humane en rechtvaardige samenleving.

Samen actief
Op elke zondag is er een voor iedereen toegankelijke kerkdienst in De Kapel. De inspiratie wordt gedeeld in artikelen die worden gepubliceerd in het maandblad Akkolade. Op de website staat voor degenen die het gesprokene willen lezen een prekenarchief. Het toont de vele bronnen van waaruit we het geloof in gemeenschap willen vormgeven. In de week zijn er activiteiten, soms ook op zondagmiddag: geloof, maatschappij en cultuur krijgen vorm in lezingen en cursussen maar ook in gezamenlijk museumbezoek en in kringen en contactmiddagen. Aan de VGH zijn drie predikanten verbonden. Zij staan de geloofsgemeenschap bij in het zoeken naar antwoorden op geloofs- en levensvragen. De voorgangers zijn: ds. E. van Kuijk-Spaans en ds. A.C. Thimm-Stelwagen.

NB: De Protestantse gemeente te Hilversum (PgH) kent een goede
samenwerking met de VGH. De VGH maakt echter geen onderdeel uit van de
PgH.