Vitamine G

Missionaire gemeente Vitamine G
Seinstraat 2
1223 DA  Hilversum
www.vitamineG.net
vitamineG@protestantshilversum.nl

Vitamine G wil een gastvrije, missionaire geloofsgemeenschap zijn waar mensen de liefde van God de Vader ontdekken, waar zij groeien in toewijding aan Jezus Christus de Zoon. Een gemeenschap waar mensen in woorden en daden leren uitdelen van wat God de Heilige Geest geeft en doet. Een belangrijk en veelgebruikt beeld in Vitamine G is dat van een bron in een open veld, zonder hekwerk eromheen. Jezus Christus is die bron. Hij nodigt ons uit naar die bron te komen.

In het spoor van Jezus Christus
Wie bij Vitamine G betrokken raakt, wordt van harte uitgenodigd mee op te trekken als leerlingen in het spoor van Jezus Christus en zijn Koninkrijk. Elkaar hierin te helpen en bemoedigen. Niet alleen succesverhalen te delen, maar ook persoonlijke vragen, twijfels en onzekerheden. Om zo met elkaar verder te komen.

Vitamine G bestaat uit mensen met diverse achtergronden. Er kunnen verschillen zijn in levensstijlen, overtuigingen en ethische opvattingen. Dat kan verrijkend zijn, maar soms ook spanning geven. Met onze verschillen willen we samen ontdekken wat het volgen van Jezus Christus voor ons betekent. We hopen daarin een veilige plek te zijn voor iedereen.

Interactieve viering
Vitamine G ontstond in 2011 en was een van de eerste zogenoemde pioniersplekken binnen de Protestantse Kerk. Vitamine G put volop uit de protestantse geloofstraditie alsook uit de charismatische vernieuwingsbeweging.

Iedere zondag komen we om 12.00 uur bij elkaar in de Diependaalse kerk voor een interactieve viering. Vooraf staat de koffie klaar. We sluiten de viering af met een gezamenlijke lunch. De kinderen tot 12 jaar hebben hun eigen programma in verschillende groepen. Tijdens de vieringen experimenteren we geregeld met nieuwe vormen.

Geloof verdiepen
Ook op andere (zon)dagen zijn er activiteiten. Neem deel aan een groeigroep (huiskring) of tienerclub. Zet je in voor de medemens bij ‘Vitamine G in actie’. Volg een cursus en/of verdiep je geloof tijdens bijeenkomsten waarin we ons gezamenlijk richten op muziek, de Bijbel en gebed.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.