Vitamine G volwaardig in Algemene kerkenraad

Maandag 27 februari stelde de Algemene kerkenraad de geactualiseerde versie vast van de Plaatselijke regeling van de PgH. De Plaatselijke regeling is te zien als het reglement van de PgH. De vernieuwde regeling heeft onder meer consequenties voor de samenstelling van de Algemene kerkenraad.

Nieuwe leden

Vitamine G is nu door een volwaardig lid in de Algemene kerkenraad vertegenwoordigd. Momenteel in de persoon van Rianne ten Voorde. Eerder nam zij als waarnemend lid vanuit de voormalige pioniersgemeente deel aan het overleg in de Algemene kerkenraad.
Vanuit het Ministerie van predikanten zijn niet langer twee leden stemgerechtigd. Eén lid van het Ministerie is zowel lid van het Breed moderamen als van de Algemene kerkenraad. Dat is momenteel Erik van Halsema. Voormalig AK-lid Heleen Weimar is nu plaatsvervangend voor Erik van Halsema.

De opengevallen plaatsen vanuit de Diependaalse kerk en de Bethlehemkerk worden sinds kort ingevuld door Ton van Capelle en Theo van Halsema. Vanuit de Regenboogkerk nam onlangs Marlies Pestman het lidmaatschap over van Gea Rozenberg.
De Algemene kerkenraad bestaat uit 11 leden. Klik hier voor de samenstelling van de Algemene kerkenraad.

Zonder last of ruggespraak

De Regeling bepaalt dat leden van de Algemene kerkenraad stemmen zonder last of ruggespraak. Dat geldt ook voor de leden die zijn afgevaardigd vanuit de wijkgemeenten en bovenwijkse gremia.

Klik hier voor de geactualiseerde Plaatselijke regeling.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.