Verklaring van de Protestantse Kerk tijdens herdenking Kristallnacht

Vandaag sprak ds. René de Reuver een verklaring uit tijdens de herdenking in Amsterdam van de Kristallnacht. Een verklaring van de Protestantse Kerk in Nederland over erkenning van schuld en verantwoordelijkheid voor de toekomst. Het onderstaande is overgenomen van de site van de Protestantse Kerk Nederland.

De Reuver: ‘De Protestantse Kerk in Nederland wil zonder terughoudendheid erkennen dat de kerk mede de voedingsbodem heeft bereid waarin het zaad van antisemitisme en haat kon groeien. … De Protestantse Kerk erkent tevens dat de opvang van de Joden die na 1945 terugkeerden in onze samenleving tot schrijnende situaties heeft geleid. …
In de erkenning van dit alles belijdt de kerk schuld. Vandaag in het bijzonder tegenover de Joodse gemeenschap. Want antisemitisme is zonde tegen God en tegen mensen. Ook de Protestantse Kerk is deel van deze schuldige geschiedenis. Wij schoten tekort in spreken en in zwijgen, in doen en in laten, in houding en in gedachten. Mogen alle slachtoffers van de grote verschrikking een gedachtenis en naam (Hebreeuws: Yad vaShem) hebben in het hart van de Eeuwige, de God van Israël. Dat alle geliefden die worden gemist, niet worden vergeten. We nemen onszelf voor alles te doen wat mogelijk is om de joods-christelijke relaties verder uit te laten groeien tot een diepe vriendschap van twee gelijkwaardige partners, onder andere verbonden in de strijd tegen het hedendaagse antisemitisme.’

Brochure

In de brochure Erkenning en verantwoordelijkheid is de verklaring van de Protestantse Kerk aan de Joodse gemeenschap in Nederland opgenomen, met vervolgens een toelichting daarop. Er is een kort artikel over excuses vragen en schuld belijden.
Het geheel wordt in een historisch kader gezet, waarbij gekeken wordt naar de rol van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden, de voorlopers van de Protestantse Kerk in Nederland, in en direct na de Tweede Wereldoorlog ten aanzien van de Jodenvervolging.

De brochure is te downloaden via de site van de Protestantse Kerk. Het uitspreken van de verklaring is hier terug te zien. Antwoorden op reeds veel gestelde vragen bij de verklaring staan hier.

Ds. René de Reuver is scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk Nederland.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.