Vacature: scriba Algemene Kerkenraad

De AK zoekt naar een nieuwe scriba die najaar 2020 kan beginnen.


De Algemene Kerkenraad zoekt in verband met het verstrijken van de ambtstermijn een:

Scriba van de Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad vervult de taken die het kerkbestuur van de wijken overstijgen, waaronder

 • het vaststellen van de begrotingen en de jaarrekeningen van de PgH,
 • het initiëren van bovenwijkse bijeenkomsten,
 • het vaststellen en uitvoeren van het beleidsplan.

  De Algemene Kerkenraad bestaat uit:
 • de preses
 • de scriba
 • een afgevaardigde van het college van diakenen
 • een afgevaardigde van het college van kerkrentmeesters
 • een afgevaardigde van het ministerie van predikanten
 • een afgevaardigden uit elk van de vijf wijkgemeenten en
 • waarnemers vanuit Vitamine G, het ministerie van predikanten en de VGH

  Taken van de scriba
  De scriba fungeert als secretaris van AK en BM; tot zijn/haar kerntaken behoren:
 • het in overleg met de preses voorbereiden en samenroepen van de vergaderingen van het
  Breed Moderamen (± 10 keer per jaar) en de Algemene Kerkenraad (± 5 keer per jaar);
 • de verslaglegging en uitvoering van besluiten van deze vergaderingen;
 • het bijhouden en afhandelen van in- en uitgaande correspondentie;
 • het mede organiseren van de Nieuwjaarsreceptie, bovenwijkse bijeenkomsten e.d.;
 • regelmatig overleg met de eindredacteur van het kerkblad en het kerkelijk bureau.

  Daarnaast kan de scriba eigener beweging andere activiteiten op zich nemen of daarin participeren.

Voor meer informatie, neem contact op met de waarnemend voorzitter van de Algemene Kerkenraad, Erik van Halsema.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.