Tijdplanning en besluitvorming PgH2024 vastgesteld

De Algemene kerkenraad stelde in zijn vergadering van 27 februari de tijdplanning en besluitvorming vast voor de voorstellen PgH2024. Daarbij gaat het om het tijdpad, de stemprocedure, een handreiking voor gesprekken in de PgH-gemeenten en het programma van de PgH-brede gemeenteavond op 28 maart aanstaande. Klik hier voor het document waarin dit is beschreven.

Adviezen van de PgH-gemeenten

Tijdens de gemeenteavond op 28 maart presenteren de PgH-gemeenten hun adviezen over de voorstellen. De Algemene kerkenraad vraagt de gemeenten om in hun adviezen voorkeuren uit te spreken maar zich niet vast te leggen op één voorstel. ‘Kom met zwaarwegende argumenten die de Alegemene kerkenraad in de besluitvorming moet meenemen: waar zitten de grootste zorgen per voorstel, wat zijn de belangrijkste overwegingen per voorstel.’

Stemprocedure

Op 24 april neemt de Algemene kerkenraad een voorgenomen besluit over PgH2024. In de junivergadering volgt dan het definitieve besluit. De Algemene kerkenraad stelde daarvoor de volgende stemprocedure vast.

  • In de eerste stemronde kan een voorstel worden aangenomen als het minstens 75% van de stemmen krijgt (ofwel 9 van de 11 stemmen als er geen blanco stemmen zijn en alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn). Als geen van de voorstellen 75% van de stemmen krijgt, valt het voorstel met de minste stemmen af.
  • In de tweede stemronde kan een voorstel worden aangenomen als het minstens 75% van de stemmen krijgt (ofwel 9 van de 11 stemmen als er geen blanco stemmen zijn). Als er geen voorstel 9 stemmen krijgt, wordt er een derde ronde gehouden.
  • In de derde stemronde wordt het voorstel aangenomen dat meer dan de helft van de stemmen krijgt (6 van 11 als er geen blanco stemmen zijn; staken de stemmen, dan volgt herstemming, staken de stemmen opnieuw, dan is conform Kerkorde het voorstel verworpen).
  • Er wordt in elke ronde gelijktijdig schriftelijk gestemd om te voorkomen dat een stemgerechtigd lid zich laat beïnvloeden door de stemmen die zijn uitgebracht voordat hij of zij zelf stemt. Bovendien blijft de stemming anoniem en geheim, om te bereiken dat het uiteindelijk besluit met eenheid van bestuur kan worden gedragen en uitgevoerd.

Klik hier voor het document ‘Proces PgH2024 Tijdplanning en besluitvorming’.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.