Actie voor Stichting Schuldhulpmaatje

In Hilversum hebben ongeveer 4.000 huishoudens (10%!) problematische schulden. Daarvan melden er zich jaarlijks ongeveer 400 bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Jaarlijks worden ongeveer 150 huishoudens toegelaten tot een schuldregeling. Ongeveer 650 Hilversumse inwoners zitten in een schuldregeling.  Door schaamte en hoop dat het wel in orde komt, duurt het gemiddeld vijf jaar voordat mensen hulp zoeken.

Substantiële aanvulling op professionele schuldhulpverlening

In 2010 is de Vereniging Schuldhulpmaatje opgericht op initiatief van de kerken. Inmiddels zijn er maar liefst 3.000 maatjes actief. Dit zijn goed opgeleide gecertificeerde vrijwilligers. Zij helpen de hulpvragers en begeleiden hen naar financiële zelfredzaamheid. Per jaar krijgen 10.000 mensen persoonlijke hulp van een maatje. Via de websites worden nog eens 80.000 mensen online met advies geholpen. Schuldhulpmaatje is dan ook een substantiële aanvulling op de professionele schuldhulpverlening.

Drie zondagen op rij

De diakenen van de Protestantse gemeente Hilversum (PgH) ondersteunen het werk van Schuldhulpmaatje door een thermometeractie. In alle Hilversumse PgH-gemeenten wordt vanaf zondag 21 november drie zondagen op rij voor Schuldhulpmaatje gecollecteerd. Een gift is ook over te maken op rekeningnummer NL04 RABO 0373 7117 86 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum, o.v.v. ‘Schuldhulpmaatje’.

Schuldhulpmaatje Hilversum en omstreken heeft 43 maatjes die per jaar ongeveer 70 huishoudens begeleiden in Hilversum, Naarden en Bussum.

Mooie opbrengst voor thermometeractie corona-noodhulp

De thermometeractie voor corona-noodhulp in Thailand van afgelopen maand oktober heeft in de PgH maar liefst ruim € 5.000 opgebracht. Hiermee kunnen veel mensen die hinder ondervinden van de coronamaatregelen, aan noodvoedselpakketten worden geholpen. Allen heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.