1

Thermometeractie noodhulp Thailand

In Thailand heerst momenteel een schrijnende situatie door corona en de bijbehorende maatregelen. Daarom wordt er in alle Hilversumse (wijk)gemeenten van de PgH een thermometeractie gehouden om steun te kunnen bieden. Vanaf zondag 26 september is er drie zondagen op rij een collecte voor corona-noodhulp in Thailand.

Dorp niet verlaten

Zendelingen Sijmen en Annelies den Hartog, afkomstig uit Hilversum, wonen in Thailand. Zij zijn geschrokken van hoe de coronamaatregelen de bevolking hard treffen. Mensen mogen hun dorp niet verlaten en zitten daardoor veelal zonder werk en inkomen. Samen met lokale christenen zijn ze een nood-voedselprogramma gestart om degenen die niet rond kunnen komen, te helpen.

75 gezinnen

Hulp bieden kan voor ongeveer 10 euro per week per gezin. Het plan is om in ieder geval twee maanden lang iedere week voedselpakketten uit te delen aan degenen die het moeilijk hebben. Qua menskracht kunnen er vanuit de kerk 50 tot 75 gezinnen ondersteund worden, maar daarvoor zijn de financiën nog niet toereikend. De GZB heeft € 2.000 euro toegezegd. Echter, 75 gezinnen helpen kost in totaal € 6.750. Er is dus nog € 4.750 nodig! Bijdragen zijn daarom bijzonder welkom tijdens de collecte in de kerken op 26 september, 3 oktober en 10 oktober. Overmaken kan ook via de rekening van de wijkdiaconie of via die van het College van diakenen: NL04 RABO 0373 7117 86 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum o.v.v. Noodhulp Thailand.