1

Stream: Waar is God gebleven?

In de christelijke traditie en geloofsbelijdenis staat het geloof in God als schepper van deze wereld voorop. De mens is echter steeds meer zelf schepper geworden. In welk perspectief plaatst dit God als schepper? In zijn bijdrage aan het Bijbelcafé van 3 februari 2021 kijkt Kaj ten Voorde staat de vraag naar de verhouding en het spanningsveld tussen de scheppende God en de scheppende mens. Klik hier voor de opname.