1

Geïnspireerd leven – vruchten van de Geest

De predikanten van de Protestantse gemeente Hilversum hebben voor de derde keer gekozen voor een gezamenlijk jaarthema voor de PgH. Na de thema’s ‘Rondom Jezus’ en ‘Schepping’, is er in komend seizoen volop aandacht voor het werk van de Heilige Geest. Dit onder het jaarthema ‘Geïnspireerd leven – vruchten van de Geest’.

In verschillende kerkdiensten en activiteiten staan in het seizoen 2021 – 2022 veertien vruchten van de Geest centraal.

liefde goedheid gastvrijheid
vreugde vertrouwen (geloof) gerechtigheid
vrede zachtmoedigheid ontferming (barmhartigheid)
geduld (lankmoedigheid) zelfbeheersing oprechtheid 
vriendelijkheid hoop
Vruchten van de Geest

Klik hier voor de toelichting van Heleen Weimar op het nieuwe jaarthema. Het beeldmerk is gemaakt door Alfred Smid.

Maar liefst veertien bijeenkomsten telt de Hilversumbrede Bijbel gesprekskring 'Geïnspireerd leven'. Niet toevallig. In de gesprekskring staan de veertien vruchten ... Lees verder...
In het seizoen 2020 - 2021 werkte de Protestante gemeente Hilversum met het jaarthema 'De wereld als Gods schepping' . ... Lees verder...
Op zondag 18 april om 16u30 zendt De Morgenster live een interactieve jongerenviering uit. Jongeren tot 18 jaar kunnen de ... Lees verder...
In het Bijbelcafé van 24 maart sprak dominee Wim Moehn over de zondeval. Het bijbelboek Genesis verhaalt hoe na de ... Lees verder...
'Hoe is het daarna verder gegaan? Die vraag komt op ons af na de avonden over de Schepping. We stappen ... Lees verder...
Wat doet de coronatijd met onze tijdsbeleving? Hoe lang gaat het duren? Hoe kunnen we plannen maken? Is de tijd ... Lees verder...
De diakenen van De Morgenster roepen op om mee te doen aan het Klimaatalarm in Hilversum. Op zondag 14 maart ... Lees verder...
Het bijbelboek Genesis beschrijft hoe God in zes dagen de wereld schept en op de zevende dag rust. Tijd en ... Lees verder...
Legio levensbeschouwingen en godsdiensten onder één hemelkoepel. Kunnen we dan wel spreken van één God, van één Schepper? En hoe ... Lees verder...
In de christelijke traditie en geloofsbelijdenis staat het geloof in God als schepper van deze wereld voorop. De mens is ... Lees verder...