De wereld als Gods schepping

De wereld als Gods Schepping. Het jaarthema ’20 – ’21 van de Protestantse Kerk Hilversum. Doe mee met leerhuizen, het bijbelcafé, bouw samen met Lego of neem deel aan de serie kerkdiensten over de zeven scheppingsdagen.

Actuele en indringende vragen

  • Wat betekent het voor onze consumptiepatroon en ons energieverbruik als we de wereld zien als schepping van God? 
  • Wat is de betekenis van het scheppingsverhaal in Genesis 1 en 2?
  • Hoe verhoudt het geloof in God als schepper zich tot wetenschappelijke theorieën over de oerknal, het ontstaan van het universum en evolutie?
  • Hoe kijken we naar onszelf als schepselen van God en wat is de invloed van het kwaad op de schepping?
  • Wat betekent het voor de toekomst van de wereld, dat God haar Schepper is?

Het bijbelboek Genesis beschrijft hoe God in zes dagen de wereld schept en op de zevende dag rust. Tijd en ... Lees verder...
Legio levensbeschouwingen en godsdiensten onder één hemelkoepel. Kunnen we dan wel spreken van één God, van één Schepper? En hoe ... Lees verder...
In de christelijke traditie en geloofsbelijdenis staat het geloof in God als schepper van deze wereld voorop. De mens is ... Lees verder...
Er zijn legio levensbeschouwingen en godsdiensten onder onze hemelkoepel. Hoe kunnen we dan spreken van één God en van één ... Lees verder...
Ondanks de coronabeperkingen staat er weer een aflevering gepland van het Bijbelcafé. Niet in de Hilversumse bibliotheek maar via de ... Lees verder...
Erik van Halsema, een van de predikanten van de Protestantse gemeente Hilversum, blikt kort terug op de zondagen waarin het ... Lees verder...
Zeven zondagen achtereen stonden de kerkdiensten in het teken van de scheppingsdagen. Telkens een nieuwe scheppingsdag uit het Bijbelboek Genesis. ... Lees verder...
Hoe klinkt de Schepping in klassieke muziek? Deze vraag beantwoordt Heleen Weimar in het Bijbelcafé van 4 november jl. Heleen, ... Lees verder...
Theologie en christelijk geloof kunnen een positieve bijdrage leveren aan de problematiek rondom klimaatverandering. Vanuit het lezen van de bijbel ... Lees verder...
Een interactief leerhuis over de zesde scheppingsdag via Kerkdienst gemist, Zoom en WhatsApp op zondag 15 november. Start 11u30. Duur: ... Lees verder...