Routekaart pandemie voor kerken

31 Kerkgenootschappen zijn gekomen tot een gezamenlijke routekaart. Een handreiking aan kerken hoe te handelen bij een pandemie, ook in een situatie van afschaling. Het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO) stelde de kaart op. In het CIO werken christelijke en joodse kerkgenootschappen samen, waaronder de Protestantse Kerk Nederland. Klik hier voor de routekaart.

Zeven aandachtspunten

  1. De routekaart kerken sluit aan bij de systematiek van de routekaart die de overheid heeft gepubliceerd – zoek op routekaart coronamaatregelen versie 8 maart 2021 ” – en is onderverdeeld in fases van ernst van deze pandemie. Deze fases zijn: waakzaam, zorgelijk, ernstig, zeer ernstig (met verzwaring= lockdown).
  2. Welke fase van toepassing is te vinden op het coronadashboard van de overheid. Op dit moment geldt de fase ‘zeer ernstig met verzwaring (= lockdown)’ voor heel Nederland.
  3. De publicatie van deze routekaart brengt dus geen verandering in de actuele situatie en in de maatregelen die van toepassing zijn en/of worden geadviseerd, maar wijst daarin de weg.
  4. De routekaart is ook bedoeld om perspectief te bieden voor het moment dat meer mogelijk zal kunnen zijn: als tot afschaling van de maatregelen kan worden besloten.
  5. De routekaart kerken omvat in totaal drie pagina’s: de toelichting op de laatste pagina maakt integraal deel uit van de routekaart. Met nadruk is het advies om te beginnen met het lezen van deze toelichting en daarna de in kolommen ingedeelde pagina’s 1 en 2.
  6. De in de routekaart vervatte maatregelen dienen altijd te worden overwogen in het geheel van basisregels (afstand, handen wassen e.d.) en in relatie tot de concrete activiteit en/of locatie (zoals het kerkgebouw) waar deze activiteit plaatsvindt.
  7. Het verdient aanbeveling om de erediensten in alle risiconiveaus digitaal c.q. online beschikbaar te stellen. Zo is de kerkdienst ook voor kwetsbare groepen toegankelijk.

Telkens nieuwe afstemming

Op de website zegt het CIO dat ‘het definitief maken van de routekaart tijd gekost heeft. De golfbewegingen in de covid-besmettingen maakten telkens nieuwe afstemming met de bij CIO aangesloten kerkgenootschappen en de overheid noodzakelijk.’

bron: websites CIO en Protestantse Kerk Nederland

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.