Richard Hoff voorzitter Algemene Kerkenraad teruggetreden

Richard Hoff is afgelopen week teruggetreden als voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Hilversum. Zijn ambtstermijn is daarmee voortijdig beëindigd. Hij ervaart te weinig draagvlak binnen de Algemene Kerkenraad voor een aanpak die kan leiden tot vernieuwing en groeimogelijkheden voor de Protestantse gemeente. Een beleidsaanpassing die nodig is gezien de voortgaande daling in het ledenaantal. Daarnaast ervaart hij vanuit zijn eigen wijkgemeente, de Grote Kerk, te weinig oog voor het geheel van de Protestantse gemeente.

Waarnemend voorzitter

De functie van voorzitter wordt voorlopig waargenomen door Erik van Halsema, predikant-lid van het Breed Moderamen, het dagelijks bestuur van de Algemene Kerkenraad.

Richard Hoff gaf, als ambtsdrager vanuit de Grote Kerk, bijna zeven jaar leiding aan de Algemene Kerkenraad. In die periode is veel tot stand gekomen en zijn de verhoudingen tussen de verschillende gemeenten beduidend hartelijker geworden. Daarom vindt Richard het des te pijnlijker om te ervaren dat er binnen de bestuursorganen niet gesproken kan worden over concrete keuzes om op afzienbare termijn te komen tot een actualisering van de structuur en werkwijze van de Protestantse gemeente Hilversum. Een werkwijze die niet alleen behoud van het bestaande op het oog heeft, maar er vooral ook aan bijdraagt dat ‘Hilversummers van alle leeftijden Jezus Christus leren kennen en mogen ervaren dat het goed is leerling van Hem te zijn.’

Veel gerealiseerd

Wij als leden van het Breed Moderamen betreuren het vertrek van Richard Hoff enorm. Zijn besluit dwingt respect af. Wij zijn hem bijzonder dankbaar voor wat de Algemene Kerkenraad onder zijn leiding de afgelopen jaren heeft gerealiseerd. Wij gaan op een goede manier van hem als voorzitter afscheid nemen. Daarover zullen we uiteraard nog nader informeren.

Breed Moderamen Protestantse gemeente in Hilversum

Reactie Grote Kerk

In een reactie zegt Johan van Dongen, voorzitter van de Kerkenraad van de Grote Kerk, “het te betreuren dat Richard Hoff zijn functie als voorzitter van de Algemene Kerkenraad heeft neergelegd. Dat is een groot verlies. Bij ons bestaat heel veel waardering voor hoe Richard al die jaren leiding heeft gegeven aan de Algemene Kerkenraad. Zijn zorgen over de toekomstgerichtheid van de Protestantse kerk in Hilversum delen wij. Vanuit de Grote Kerk willen wij ons volop verbonden weten met het geheel van de Protestantse gemeente Hilversum. Dat blijkt onder meer uit het relatief grote aantal leden uit onze wijkgemeente dat actief betrokken is bij de PgH. Tegelijkertijd blijft dit ook een aandachtspunt.”
Johan is sinds korte tijd voorzitter van de Grote Kerk. Hij heeft zelf ervaren dat er een beleidsplan is en dat er toekomstgerichte keuzes gemaakt moeten worden, maar dat dit nog niet bij iedereen binnen de PgH als zodanig wordt beleefd. “Het zou goed zijn als we daar het gesprek over voeren in en tussen de PgH-gemeenten. Het is de opdracht van al onze wijkgemeenten om met elkaar onze Hilversumse geloofsgemeenschap verder te vitaliseren. Dat is een mooie en uitdagende opdracht.”

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.