Regenboogkerk

De zondagochtenddienst begint om 10.00 uur

Protestantse wijkgemeente Regenboogkerk
Nassaulaan 22
1213 BC Hilversum
www.regenboogkerkhilversum.nl
regenboogkerk@protestantshilversum.nl

De Regenboogkerk is een ‘open’ gebouw zoals de wijkgemeente een open geloofsgemeenschap is. Onze missie is om met elkaar en met de wereld ‘vierend, lerend en dienend’ het bevrijdende werk van God steeds beter te gaan begrijpen en ervaren. Het mooie open kleurrijke gebouw ondersteunt het functioneren van onze geloofsgemeenschap.

Diensten
Wij komen iedere zondagmorgen bijeen voor de eredienst. Om in het hart geraakt te worden, aan het denken te worden gezet en geïnspireerd te worden om te handelen vanuit een overtuiging. We vieren ongeveer eens per maand de Maaltijd van de Heer. De kinderen nemen deel aan deze maaltijd. Naast een organist werken geregeld andere musici mee. De cantorij ondersteunt regelmatig de diensten. Beeldende kunst ondersteunt het meditatieve deel van de diensten.

Er is wekelijks kindernevendienst, voor kinderen tot 12 jaar. Tieners hebben om de veertien dagen hun eigen diensten. Na de dienst drinken we samen koffie, thee en limonade.

Leren
Er is een basiscursus Bijbellezen, om Bijbelteksten beter te begrijpen. Jaarlijks zijn er twee verdiepende leerhuizen. In Bijbelkringen, gebedskringen, gesprekskringen en groothuisbezoeken staan Bijbel, eigentijds geloven, gebed en de kunst van het geloven centraal.

Jong
Voor kinderen van 12 tot 14 jaar en voor de jongeren van 15 tot 18 jaar zijn er catechesebijeenkomsten. Bijbelverhalen, actualiteiten, gebeurtenissen thuis en op school zijn onderwerpen waarmee we aan de slag gaan. Er is jaarlijks een kinderkamp en voor de jongeren een vastenweekend.

In de wereld
Samen met de openbare bibliotheek organiseren wij het Bijbelcafé, een trefpunt voor gesprek over religieuze thema’s. Met het Filmtheater Hilversum en de Oudkatholieke parochie St. Vitus presenteren we in de Paastijd de filmcyclus ‘Momenten van passie’.

De diaconie staat voor het zorgen voor elkaar; dichtbij en veraf. De diakenen luisteren naar verhalen van mensen en reiken een helpende hand waar mogelijk.

De commissie pastoraat inspireert tot het omzien naar elkaar, zoals onze Bijbelse opdracht tot naastenliefde ons leert.

De Regenboogkerk heeft een oecumenische samenwerking met de rooms-katholieke parochie Onze Lieve Vrouwe / Verrijzenis en de Oudkatholieke parochie St. Vitus.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.