PKN: kerkdiensten kunnen weer tot 30 mensen

Maximaal dertig bezoekers zijn weer mogelijk in kerkdiensten van gemeenten van de Protestantse Kerk Nederland. Dat liet het bestuur van de PKN gisteren weten. Ook het aantal zangers kan worden uitgebreid en wel naar vier personen. Alles onder strikte voorwaarden, zo staat te lezen op de site van de PKN. Versoepeling van het advies past binnen de afspraken die de kerken met de landelijke overheid hebben gemaakt. Het is bedoeld als ‘een lichtpuntje voor gemeenten in een schrale tijd’. Want ‘de behoefte aan ruimte binnen de kaders is groot.’

Maatwerk

De strikte voorwaarden voor de diensten met maximaal dertig bezoekers, exclusief de medewerkers aan de dienst zijn:

  • Ontvang maximaal 30 bezoekers (exclusief medewerkers) in uw fysieke diensten op basis van de onderlinge afstand van 1,5 meter, vooraf reserveren en triage (zie protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten).
  • Wees u bewust van de samenstelling van gemeenteleden die de kerkdienst fysiek bijwonen. Kwetsbaren en risicogroepen worden geadviseerd de dienst online te (blijven) volgen. 
  • Bied uw eredienst naast fysiek ook online aan voor kerkgangers. Zo is de eredienst – zij het op afstand – ook voor niet in het kerkgebouw aanwezigen toegankelijk.
  • Voor jongeren is dit een zware tijd. Weeg af wat wel/niet past en verantwoord is in uw lokale context om georganiseerd jeugdwerk op te starten (zie protocol jeugdactiviteiten in coronatijd).

Samenzang

Over de gemeentezang zegt scriba René de Reuver: ‘De risico’s van samenzang hebben we niet volledig in beeld, maar kunnen we niet uitsluiten, terwijl de gemeentezang fundamenteel is voor de eredienst.” Het advies luidt:

  • Beperk het aantal personen dat zingt tot een maximum van 4 voorzangers.
  • Zorg voor een onderlinge afstand van 3 meter tussen de voorzangers en houd een afstand van 5 meter aan tot de mensen in de kerk, rekeninghoudend met de mogelijkheden van het kerkgebouw. 
  • Neem de leeftijd van de zangers mee in uw afweging. Oudere zangers lopen een groter risico dan jongeren. 
  • Professionele zangers lijken een zodanig betere stembeheersing te hebben dan niet professioneel geschoolde zangers, dat het risico op verspreiding kleiner lijkt. Ook dit kunt u meenemen in uw beslissing waar het gaat om voorzang.
  • Het gebruik van blaasinstrumenten brengt risico’s met zich mee. Als er een combinatie is van zang en blaasinstrumenten, hanteer dan hierbij ook een maximumaantal.

Klik hier voor het volledige artikel op de site van de PKN.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.