PKN herbenoemt René de Reuver als scriba

René de Reuver is voor vijf jaar herbenoemd als scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk. De scriba (secretaris) vervult een spilfunctie in het bestuur van de landelijke kerk. In 2016 nam De Reuver het scribaat op zich.

De Reuver noemt het Magnificat – de lofzang van Maria – voor zijn werk ‘focus en ijkpunt’. De Reuver: ‘Maria zingt haar lied als antwoord op de roeping om op heel pregnante wijze daar te zijn waar Jezus is: als moeder. Deze roep bepaalt haar verdere leven. Maria verwoordt de gestalte van de kerk: je laten roepen, je beschikbaar stellen, hoe dwaas het wellicht ook lijkt.’

Van U is de toekomst

Ook in de visienota ‘Van U is de toekomst’ van juni 2020 verwoordt De Reuver waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie toe geroepen weet. De nadruk in de visie ligt op genade als bevrijdende grondtoon. ‘Het komt in onze tijd aan op lege handen, ontvankelijkheid, waakzaamheid en concentratie op God’, aldus De Reuver. ‘De kerk is niet een bedrijf dat we moeten redden, de kerk leeft van de verbondenheid met Jezus Christus. Waar Jezus is, daar is de kerk.’

De visienota refereert aan het beeld van een kerk rond twee altaren. De Reuver: ‘Het ene altaar staat in de kerk en het andere midden in de samenleving. Het ene altaar kan niet zonder het andere. We verbinden de liturgie in de kerk met de ‘liturgie van het dagelijks leven’.

Bron: website PKN

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.