PKN 20 jaar jong

De Protestantse Kerk in Nederland viert haar 20-jarig jubileum. Op 1 mei 2024 verenigden de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk zich officieel tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Het begon rond Pinksteren 1961 met 18 predikanten, 9 hervormde en 9 gereformeerde predikanten. De Achttien verklaren samen dat ‘de gescheidenheid van de hervormde en de gereformeerde kerken niet langer geduld kan worden’. Dit wordt vaak gezien als het startpunt van het Samen op Weg-proces.

De naam ‘Protestantse Kerk in Nederland’ valt voor het eerst in 1969. Jongeren uit beide kerken brengen het rapport ‘Samen op Weg’ uit en roepen op tot verenigen van beide kerken. Die vereniging moet, volgens hen, uiterlijk in 1980 zijn voltooid. Het zal echter tot eind 2003 duren voordat de drie kerkgenootschappen een definitief akkoord bereiken.

De Evangelisch-Lutherse Kerk sluit zich in 1986 aan als waarnemer in het proces. De Remonstrantse Broederschap zal in 1988 aansluiten als waarnemer, maar in 1993 stappen zij uit.

In drie Utrechtse kerken vergaderen in december 2003 de drie kerken afzonderlijk. Het blijft tot het einde spannend of de drie instemmen met een fusie. Dat gebeurt. Diezelfde avond vieren de kerken samen in de Domkerk te Utrecht.

Als op 1 mei 2004 de nieuwe kerkorde officieel in werking treedt, is de fusie een feit. De Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden vormen samen de Protestantse Kerk in Nederland.

Hilversum

De Protestantse gemeente te Hilversum ziet op 5 oktober 2004 het levenslicht. Op die dag is de akte ondertekend bij de notaris (foto hieronder uit het Kerkblad voor Hilversum). Daarmee behoorde Hilversum tot de voorhoede van gemeenten die fuseerden.

Meer lezen? Kijk op www.pkn.nl op de pagina over ons.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.