PgH krijgt een diaconaal werker

De Protestantse gemeente Hilversum krijgt een diaconaal werker. De Algemene kerkenraad ging afgelopen maandag 28 februari akkoord met de aanstelling van een werker voor twee dagen per week en voorlopig voor een periode van twee jaar. De vacature wordt binnenkort gesteld.

Het College van diakenen wil dat de werker een voortrekker wordt in het diaconale werk in de PgH. De diakenen zien de werker actief in:

  • Netwerken en samenwerking tot stand brengen met relevante instanties binnen de gemeente Hilversum en partijen werkzaam in het sociaal domein.
  • Diaconale samenwerking en uitwisseling tussen de wijkgemeenten en in oecumenisch verband met zo concreet mogelijke initiatieven.
  • Initiërende en coördinerende rol bij noodhulpacties.
  • Het betrekken van jongeren in diaconaat door middel van concrete initiatieven, in nauwe samenwerking met de jongerenwerkers.
  • Regelmatige communicatie en publiciteit via kerkelijke media en andere kanalen.
  • Vorming, training en organisatie van vrijwilligers.

Mail voor meer informatie Dik Verboom, secretaris van het College van Diakenen, via dit mailadres.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.