PgH-gebouwencommissie heeft adviesrapport bijgesteld

De PgH-gebouwencommissie heeft op maandag 27 mei 2024 aan de algemene kerkenraad (AK) een presentatie en toelichting gegeven over haar adviesrapport. Dankzij de bijdragen van aanwezigen bij de verrijkingsbijeenkomsten, de  kerkenraadsleden en gemeenteleden is het rapport op een aantal punten versterkt. Download deze versie.

Van presentatie tot besluit

Tijdens en na de presentatie in de algemene kerkenraad zijn er diverse vragen gesteld, ook van de aanwezigen die als gast bij de vergadering aanwezig waren. De algemene kerkenraad heeft daarna een voorlopig besluit genomen om het advies van de gebouwencommissie over te nemen.

Concreet betekent dat ‘de stip op de horizon’ is overgenomen en de weg daarnaartoe via variant-1 te laten verlopen. Er is wel een voorbehoud gemaakt. Als variant-1 niet kan, om wat voor reden dan ook, dan moet er een plan B zijn.

Vervolgens zijn er drie verrijkingsbijeenkomsten geweest.
Dinsdagmiddag 28 mei 2024 in de Bethlehemkerk, in de avond in de Morgenster en tenslotte woensdag 29 mei 2024 in de Dorpskerk.
Deze bijeenkomsten waren voor iedereen toegankelijk ongeacht bij welke kerk hij of zij kerkt.

Henk Pestman heeft namens de gebouwencommissie alle presentaties gegeven. Ook was er alle gelegenheid om tussendoor vragen te stellen. Daarna heeft Jan de Leede, onze voorzitter van de AK, het voorlopige besluit van de AK toegelicht en alle aanvullende vragen beantwoord.

De presentatie van de gebouwencommissie kunt u downloaden. Na elke presentatie zijn er wel wat verfijningen geweest van teksten en plaatjes. De input van elke vorige bijeenkomst is steeds verwerkt. De gebouwencommissie is woensdag 12 juni 2024 voor de veertiende keer bij elkaar geweest om het adviesrapport uit te breiden met 1 hoofdstuk.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.