‘PgH 2025’ wordt ‘PgH 2024’

De plannen om te komen tot een vernieuwde structuur van de Protestantse gemeente Hilversum gaan niet in 2025 in werking maar al een jaar eerder. Dit besloot de Algemene kerkenraad afgelopen maandag 28 november.

Reden van de versnelling is in belangrijke mate het tekort dat de begroting 2023 van de PgH laat zien. De kerkrentmeesters voorzien een tekort van 570.000 euro. Dit kan door het vermogen worden opgevangen. Echter, het tekort is dermate structureel dat het financieel onverantwoord is herstructurering langer uit te stellen.

Perspectief voor de toekomst

Eerder presenteerde de Algemene kerkenraad drie voorstellen van de Beleidsgroep PgH2025 om te komen tot een nieuwe inrichting van de PgH per 2025. Het gaat daarbij om gebouwen, predikantsplaatsen, kerkelijk werkers als ook de bestuurlijke structuur in al dan niet één kerkenraad met deelraden. Het is de bedoeling dat in juni 2023 de Algemene kerkenraad hierover besluiten neemt. Klik hier voor de voorstellen getiteld ‘Perspectief voor de toekomst’.

Structureel tekort

Als gevolg van de stijgende energieprijzen en de inflatie loopt het tekort op de begroting van de PgH fors op. Daarnaast nemen de inkomsten van de PgH als gevolg van dalend ledental af. Ook de beleggingen van de PgH zijn de afgelopen maanden fors in waarde gedaald. In 2021 bedroeg het operationele tekort een kleine 218.000 euro. Naar verwachting is het tekort in 2023 ruim 2,5 keer zo groot. Reden voor de Algemene kerkenraad om al in 2024 structuurwijzigingen door te willen voeren. Dat zal naar verwachting consequenties hebben voor het aantal kerkgebouwen en arbeidsplaatsen.

De begroting voor 2023 wordt binnenkort op de website van de PgH gepubliceerd.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.