PgH 2025 vraagt commitment van alle wijkkerken

Per 1 januari 2025 is de vernieuwde opzet van de PgH een feit. Althans, dat is de inzet van de doorvertaling van het Beleidsplan 2020 en verder. De Algemene kerkenraad ging op 26 april in zijn vergadering in De Morgenster akkoord met een verdere uitwerking van de route naar PgH2025.

De route wordt momenteel opgesteld door het dagelijks bestuur van de Algemene kerkenraad in samenspraak met de Werkgroep PgH2025. Bespreking van het concept dat op 26 april voorlag, leverde onder meer de volgende gezichtspunten op.

  • Het is nodig dat van te voren alle wijkkerken commitment uitspreken aan dit proces. In de volgende vergadering van de Algemene kerkenraad doen betreffende leden verslag van het commitment van hun wijkkerkenraad.
  • Duidelijk moet zijn wie de regie voert in de uitwerking van de route naar PgH2025. Ook is een transitieagenda nodig.
  • De zes prioriteiten van het beleidsplan dienen zo veel mogelijk in samenhang te worden bekeken; mede gevoed door de antwoorden die de wijkgemeenten onlangs op de vragen over het beleidsplan hebben gegeven. Op de Grote Kerk na hebben alle wijkgemeenten inmiddels de vragen beantwoord.
  • Nadere invulling van de zes prioriteiten vraagt allereerst om een heldere visie op waar de PgH de komende jaren voor wenst te staan.
  • Enerzijds wordt er gewerkt vanuit de huidige PgH-structuur, anderzijds moet er ruimte zijn voor scenario’s die de huidige structuur overstijgen.
  • Het is zeer wenselijk dat leden van de PgH en de wijkgemeenten volop bij de verschillende stappen op de route worden betrokken. Inzet van communicatie is daarbij onontbeerlijk.

In zijn junivergadering bespreekt de Algemene kerkenraad de nadere invulling van de route naar PgH2025.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.