Over ons

God met mensen…, dat Verhaal gaat al duizenden jaren. Door Jezus van Nazareth is de wereldwijde kerk die Hem als de Christus belijdt, daarop betrokken. 

De Protestantse gemeente Hilversum wil dat Verhaal steeds opnieuw beleven en een krachtige geloofsgemeenschap zijn waar mensen, samen met anderen en in het licht van de woorden van God, de zin van hun leven kunnen ontdekken.De Protestantse gemeente Hilversum wil vanuit die inspiratie komen tot aandacht en zorg voor mensen, tot bezinning en bezieling in ontmoeting met anderen, en tot dienstbaarheid aan de samenleving.

De Protestantse gemeente Hilversum (PgH) bestaat uit vijf wijkgemeenten en een missionaire gemeente en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland – en zo ook van de wereldwijde kerk.

Als kerk hebben wij een missie: de gemeente is er om het Woord over de grenzen van kerk en christendom heen te vertalen en vorm te geven. De kerk leeft niet voor zichzelf of voor eigen bestwil. Als spoorzoekers van Jezus en dragers van de Geest zijn wij geroepen tot getuigenis en dienstbaarheid, tot het werken aan gerechtigheid en barmhartigheid.

Bijlagen