PgH gemeenteavond geannuleerd

Helaas hebben we moeten besluiten om de gemeenteavond over de toekomst van onze Protestantse gemeente te annuleren in verband met de verscherpte maatregelen vanwege het coronavirus. Deze gemeenteavond zou plaatsvinden op 16 maart. 

Wel kunt u zich alvast inlezen over de vijf speerpunten van onze Algemene Kerkenraad:

  • verbinding én autonomie binnen de Protestantse gemeente
  • doelgroepen
  • kinderen en jeugd
  • communicatie
  • financiën en gebouwen

In Kerkbrink van januari 2020 schreef Jan Verdam, scriba Algemene Kerkenraad, een artikel over deze beleidspunten. U vindt het op protestantshilversum.nl/ak