Lintjes voor mensen nauw betrokken bij protestants Hilversum

Bij de jaarlijkse lintjesregen werden dit jaar maar liefst vier mensen betrokken bij protestants Hilversum verrast met een koninklijke onderscheiding. Mieke van der Veen en Piet Zunneberg uit de Bethlehemkerk. Richard Stroband uit De Morgenster en Marcel Poorthuis nauw verbonden met De Morgenster. Drie werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, Poorthuis tot Ridder in deze Orde.

Mieke van der Veen is op vele fronten actief als vrijwilliger in de Bethlehemkerk. Zo is zij onder meer lid van de liturgische werkgroep, lector, lid van het koor, geeft leiding aan de zanggroep en verzorgt de wijkberichten voor Kerkbrink. Naast het werk in de kerk zet zij zich in voor goede doelen zoals Stichting voor Mensenrechten Vrienden en is zij mantelzorger.

Piet Zunneberg ontvangt een koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger in de Bethlehemkerk. Hij was ouderling met bijzondere opdracht voor Zuiderheide en is betrokken bij het Avondmaal in kleine kring. Als hulpkoster is hij bijna dagelijks actief. Jarenlang was hij actief lid van Christelijk Mannenkoor Immanuël. Betrokken bij andere leden, organiseerde hij bijzondere activiteiten en haalde oud-papier op ten bate van de kas. Zijn motto ‘We repeteren om in het pak te kunnen staan’.

Interreligieuze dialoog

Burgemeester Gerhard van den Top benoemde de bijdrage van Marcel Poorthuis aan de interreligieuze dialoog. In Hilversum verzorgt Poorthuis regelmatig oecumenische leerhuizen van De Morgenster en de Heilig Hartparochie. Hij is emeritus hoogleraar van de Faculteit Theologie aan Tilburg University en is dertig jaar verbonden aan ´SamenKerk’ het bisdomblad van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Als voorzitter van Stichting PaRDeS, voorheen de Hilversumse Folkertsmastichting, is hij is hij vele jaren het gezicht van de stichting die zich ten doel stelt Joodse wijsheid toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Richard Stroband kreeg de koninklijke onderscheiding opgespeld door Crys Larson, burgemeester van Wijdemeren. Stroband was onder meer diaken en kerkrentmeester in De Morgenster. Sinds vorig jaar coördineert hij een team van vrijwilligers voor de Samen op Vakantieweek. Volgende maand wordt zijn tweede vakantieweek. Naast het vrijwilligerswerk in de Protestantse gemeente zet hij zich in voor Cantate op de Brink, de boottochten van de Zonnebloem en kamerkoor Akkoord.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.