1

Kijk terug naar ‘Het universum als schepping’

De oerknal en de Bijbelse scheppingsverhalen. Hoe verhouden die zich tot elkaar? Het thema van de derde sessie van het Bijbelcafé van 21 oktober. De sessie is hier terug te zien.

Dominee Willem Nijsse en natuurkundeleraar Han Monsees laten vanuit hun eigen vakgebied zien dat de Bijbelse scheppingsverhalen en het wetenschappelijke Oerknalmodel een heel ander verhaal vertellen over het ontstaan van het Universum.