Kerkenraad brainstormt over PgH2025

Besluiten over PgH2025 vereisen een overall visie op waar de Protestantse kerk in Hilversum naar toe gaat. Deze conclusie trok de Algemene kerkenraad bijeen in de Regenboogkerk eind november.

De kerkenraad heeft zich de laatste tijd gebogen over de antwoorden van PgH-gemeenten op vragen over het beleidsplan. De antwoorden staan inmiddels gepubliceerd op de PgH-website. Klik daarvoor hier. De leden van de kerkenraad zijn met de antwoorden aan de slag gegaan. Wat echter nog ontbreekt, is een duidelijke visie op hoe de Protestantse gemeente in Hilversum de komende jaren samen-kerk wil zijn.

Tussenrapportage Ver-denkers

Op tafel lag eveneens een tussenrapportage van de Ver-denkers. Zij hebben op basis van cijfers een analyse opgesteld met het oog op 2030. Zij zoeken naar mogelijkheden voor een groeiende en levende gemeenschap. De Ver-denkers bepleiten inzet van het vermogen van de PgH om te vernieuwen en mensen te bereiken die nu te weinig bereikt worden. Voorstellen daartoe doen zij in een later stadium. Klik hier voor de analyse van de groep Ver-denkers. De tussenrapportage is daarmee onderdeel van de brainstorm over de overall visie geworden.

Brainstorm

Al ter vergadering startte de AK de brainstorm. Verschillende varianten passeerden de revue. Varianten over nauwere of juist mindere samenwerking tussen PgH-gemeenten, de lijnen waarlangs tot verdere samenwerking wordt gekomen en welke rol predikanten en kerkgebouwen daarin spelen. De raad was duidelijk. Eerst moet de brainstorm leiden tot een beeld van de Protestantse gemeente in 2025 voordat er concrete besluiten vallen over de verschillende onderdelen van het beleidsplan. Het Breed moderamen, het dagelijks bestuur van de AK, neemt nu het voortouw in de verdere gedachtevorming. In de eerst volgende vergadering van de kerkenraad in februari 2022 liggen de resultaten daarvan op tafel.

Beleidsgroep

De AK laat zich bijstaan door de Beleidsgroep 2025. De groep adviseert de kerkenraad door met voorstellen te komen over hoofdlijnen en onderdelen van PgH2025. De beleidsgroep bestaat uit Daan Janson (Bethlehemkerk), Dik Verboom (College van Diakenen), Gea Rozenberg (Regenboogkerk), Geert Jurrie Schutte (Vitamine G), Hans Zwagemaker (College van kerkrentmeesters), Heleen Weimar (Ministerie van Predikanten), Johan van Dongen (Grote Kerk), Marya de Haas/Benne Holwerda (De Morgenster) en Tom Mantel (Diependaalse kerk), Erik van Halsema (scriba Algemene kerkenraad) en Marijke van Grafhorst/Jan Willem Meinsma namens de Ver-denkers. Bram Schriever, extern expert, treedt op als voorzitter van de Beleidsgroep.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.