Gooizicht

Amaris Gooizicht,        
Paulus van Loolaan 21, 1217 SH  Hilversum,
gooizicht@amaris.nl          
http://www.amaris.nl/          

In Gooizicht is er elke zondag en op christelijke feestdagen een kerkdienst om 14.30 uur in de grote zaal. Naast de geestelijk verzorgers van Amaris Gooizicht zijn er gastvoorgangers vanuit diverse kerkgenootschappen.