Evangelisch-Lutherse gemeente

Bergweg 6, 1217 SC Hilversum,
http://www.elghetgooi.nl/
kosterhilversum@elghetgooi.nl

Sinds 1-1-2016 vormen de Evangelisch-Lutherse gemeenten Naarden-Bussum en Hilversum samen een gemeente met als standplaats Bussum.

Het hart van onze activiteiten wordt door onze gemeente ervaren in de vieringen op zondag. Daarin komen verkondiging en ontmoeting als centrale pijlers samen. Belangrijk is voor ons dat de gestalte die de verkondigende viering op zondag krijgt, staat in de Lutherse traditie, zoals deze in Nederland telkens haar weg heeft gevonden met en tot de mensen.

In onze gemeente zijn twee vierplekken:

  • Bussum: Mecklenburglaan 50-52
  • Hilversum: Bergweg 6.

Op iedere vierplek is er elke zondag dienst, behalve als er gezamenlijke diensten zijn. De vieringen beginnen om 10.00 uur. Het rooster van de diensten en bijzondere vieringen vindt u op http://www.elghetgooi.nl/. Na afloop van de dienst bent u van harte welkom in ons gemeentecentrum (in Bussum) of in onze gemeentezaal (in Hilversum) voor ontmoeting en gesprek bij een kopje koffie of thee.