Diependaalse kerk

zondag 28 juni – 10:00
ds. G. Bikker uit Harderwijk
Vier online mee

Hervormde wijkgemeente Diependaal
Diependaalselaan 138,
1214 KE Hilversum
www.diependaalsekerk.nl
diependaalsekerk@protestantshilversum.nl

De Diependaalse kerk is een actieve, betrokken en gastvrije christelijke gemeenschap die samenkomt in de Diependaalse kerk. Al vanaf 1925 wordt in deze kerk uit de Bijbel gelezen, gebeden en gezongen. Wij hechten aan het goede uit de evangelisch-confessionele traditie en proberen tegelijk met beide benen op de grond te staan als mensen die leven in de cultuur van het begin van de 21e eeuw, met alle vragen en uitdagingen die daarbij horen. Wij geloven dat het evangelie van Jezus Christus nog steeds actueel is, omdat God zelf ons daarin tegemoet komt.

Wat wij bieden
Een gemeenschap die vanuit het centrum van het christelijk geloof zoekt naar nieuwe wegen om mensen van vandaag te helpen God (beter) te leren kennen en te groeien in het liefhebben en volgen van Jezus Christus. Dat spreekt niet vanzelf, toch is onze ervaring dat het kan. U en jij worden hartelijk uitgenodigd mee te doen aan deze manier van geloven en leven. Kijk, luister, surf of bezoek een van onze diensten of activiteiten. De Diependaalse gemeente maakt deel uit van de Protestantse gemeente te Hilversum.