1

Kerkbrink

Het magazine van de protestantse kerk in Hilversum

Lees de de laatst verschenen editie. In deze aflevering staat ‘een goed gesprek’ centraal. Onder meer met de ervaringen van pastoraal ouderling Herma Bosma en van Kees Schipper die als ouderling gespecialiseerd is in bezoekwerk aan mensen met dementie.

Kerkbrink is een kerkelijk maandblad voor Hilversummers die ge├»nteresseerd zijn in het (Hilversumse) kerkelijk leven, in religie en zingeving in het algemeen, en het Woord van Christus in het bijzonder. Mensen die zich willen verdiepen en gevoed willen worden in het geloof. Het blad bevat, naast een overzicht van kerkdiensten en berichtgeving uit de aangesloten Hilversumse wijkgemeenten, inspirerende en verdiepende artikelen. 

Het magazine wordt maandelijks bezorgd bij de leden van de Protestantse gemeente Hilversum. Ook wordt Kerkbrink online (in digitale vorm) beschikbaar gesteld via de link bovenaan deze pagina.

De volgende Kerkbrink verschijnt zaterdag 17 juli. Kopij insturen kan tot 28 juni. In de bijlage staan alle deadlines en verschijningsdata voor 2021.

Colofon

Oudere uitgaven zijn via de redactie beschikbaar.

> Contact: Annechien Cevaal, eindredacteur. Telefoon 035-6238276 / mobiel 06-42777803 / e-mail kerkblad@protestantshilversum.nl