Kerkbrink

Het magazine van de protestantse kerk in Hilversum

Lees de de laatst verschenen editie, grotendeels gewijd aan het Beleidsplan van de Protestantse gemeente Hilversum ‘Gedeeld vertrouwen, gedeeld verlangen’.

Kerkbrink is een kerkelijk maandblad voor Hilversummers die geïnteresseerd zijn in het (Hilversumse) kerkelijk leven, in religie en zingeving in het algemeen, en het Woord van Christus in het bijzonder. Mensen die zich willen verdiepen en gevoed willen worden in het geloof. Het blad bevat, naast een overzicht van kerkdiensten en berichtgeving uit de aangesloten Hilversumse wijkgemeenten, inspirerende en verdiepende artikelen. 

Het magazine wordt maandelijks bezorgd bij de leden van de Protestantse gemeente Hilversum. Ook wordt Kerkbrink online (in digitale vorm) beschikbaar gesteld via de link bovenaan deze pagina.

De volgende Kerkbrink verschijnt zaterdag 13 februari. Kopij insturen kan tot maandagochtend 25 januari. In de bijlage staan alle deadlines en verschijningsdata voor 2021.

Colofon

Oudere uitgaven zijn via de redactie beschikbaar.

> Contact: Annechien Cevaal, eindredacteur. Telefoon 035-6238276 / mobiel 06-42777803 / e-mail kerkblad@protestantshilversum.nl