1

Kerkbrink

Het magazine van de protestantse kerk in Hilversum

Klik hier voor de laatst verschenen editie. In deze aflevering onder meer interviews met drie afscheid nemende pastorale krachten: dominee Jurjen Zeilstra en de twee jeugdwerkers Janine Petersen en Renate Japenga.

Kerkbrink is een kerkelijk maandblad voor Hilversummers die geïnteresseerd zijn in het (Hilversumse) kerkelijk leven, in religie en zingeving in het algemeen, en het Woord van Christus in het bijzonder. Mensen die zich willen verdiepen en gevoed willen worden in het geloof. Het blad bevat, naast een overzicht van kerkdiensten en berichtgeving uit de aangesloten Hilversumse wijkgemeenten, inspirerende en verdiepende artikelen. 

Het magazine wordt maandelijks bezorgd bij de leden van de Protestantse gemeente Hilversum. Ook wordt Kerkbrink online (in digitale vorm) beschikbaar gesteld via de link bovenaan deze pagina.

De volgende Kerkbrink verschijnt zaterdag 6 november. Kopij insturen kan tot 18 oktober. In de bijlage staan alle deadlines en verschijningsdata voor 2021.

Colofon

Oudere uitgaven zijn via de redactie beschikbaar.

Contact: Annechien Cevaal, eindredacteur.
Telefoon 035-6238276 / mobiel 06-42777803
Klik hier voor emailadres