Kerkbrink

Kerkbrink – het magazine van de kerk in Hilversum

Lees de laatst verschenen editie met als thema ‘Anders verbonden’. In deze corona-tijd blijven we met elkaar verbonden. Hoe lastig het soms ook is en hoe graag we weer samen willen zijn. Samen zingen, samen bidden, samen koffie na de dienst. Langzaam worden initiatieven genomen om toch even open kerk te mogen zijn. Meer erover staat te lezen in Kerkbrink.

Kerkbrink is een kerkelijk maandblad voor Hilversummers die geïnteresseerd zijn in het (Hilversumse) kerkelijk leven, in religie en zingeving in het algemeen, en het Woord van Christus in het bijzonder. Mensen die zich willen verdiepen en gevoed willen worden in het geloof. Het blad bevat, naast een overzicht van kerkdiensten en berichtgeving uit de aangesloten Hilversumse wijkgemeenten, inspirerende en verdiepende artikelen. 

Het magazine wordt maandelijks bezorgd bij de leden van de PgH. Ook wordt Kerkbrink online (in digitale vorm) beschikbaar gesteld via de link bovenaan deze pagina.

De volgende Kerkbrink verschijnt zaterdag 18 april. Kopij insturen kan tot maandagochtend 23 maart. In de bijlage staan alle deadlines en verschijningsdata voor 2020.

Vacature redactielid Kerkbrink

De redactie van Kerkbrink is dringend op zoek naar nieuwe redactieleden. Voor het creatief uitdenken van thema’s is het belangrijk dat het aantal redactieleden stijgt en dat meer wijkgemeenten betrokken zijn.

Lees meer over deze vacature op https://www.pknhilversum.nl/nieuws/vacature-scriba-algemene-kerkenraad/

Colofon

Oudere uitgaven zijn via de redactie beschikbaar.

> Contact: Annechien Cevaal, eindredacteur. Telefoon 035-6238276 / mobiel 06-42777803 / e-mail kerkblad@protestantshilversum.nl