Kerkbrink - het magazine van de kerk in Hilversum

Elf keer per jaar verschijnt het magazine Kerkbrink, een uitgave van de Protestantse gemeente te Hilversum (PgH).

Lees de laatst verschenen editie met als thema 'Weg van Pasen'. In Hilversum draait in de veertigdagentijd het project over de zeven kruiswoorden. Kerkbrink sluit hierbij aan.

Kerkbrink is een kerkelijk maandblad voor Hilversummers die geïnteresseerd zijn in het (Hilversumse) kerkelijk leven, in religie en zingeving in het algemeen, en het Woord van Christus in het bijzonder. Mensen die zich willen verdiepen en gevoed willen worden in het geloof. Het blad bevat, naast een overzicht van kerkdiensten en berichtgeving uit de aangesloten Hilversumse wijkgemeenten, inspirerende en verdiepende artikelen. 

Het magazine wordt maandelijks bezorgd bij de leden van de PgH. Ook wordt Kerkbrink online (in digitale vorm) beschikbaar gesteld via de link bovenaan deze pagina.

De volgende Kerkbrink verschijnt zaterdag 18 april. Kopij insturen kan tot maandagochtend 23 maart. In de bijlage staan alle deadlines en verschijningsdata voor 2020.


* * * VACATURE: REDACTIELID KERKBRINK * * *

De redactie van Kerkbrink is dringend op zoek naar nieuwe redactieleden. Voor het creatief uitdenken van thema’s is het belangrijk dat het aantal redactieleden stijgt en dat meer wijkgemeenten betrokken zijn.

Wie zoekt de redactie?
- Mensen die mee willen denken over thema’s en invulling van Kerkbrink.
- Mensen met een netwerk in de eigen wijk.
- Zelf schrijven mag, maar hoeft niet.
Download de profielschets voor een nieuw redactielid voor Kerkbrink, het kerkblad van Protestants Hilversum.

Tijdsinvestering
- De redactie vergadert eens per maand. Op dit moment bij voorkeur op woensdagavond.
- In de eigen tijd en zelf mee in te vullen redactionele taken: denk daarbij aan het benaderen van mensen voor een artikel, interview of verslag.

Kerkbrink verbindt gemeenteleden in Hilversum. Ook een verbindend schakeltje zijn? Neem contact op met eindredacteur Annechien Cevaal, 035-6238276 of 06-42777803.


Archief Kerkbrink

2020

februari 2020

januari 2020

2019

december 2019november 2019oktober 2019september 2019juli/augustus 2019juni 2019mei 2019april 2019maart 2019februari 2019januari 2019

 

Oudere uitgaven zijn via de redactie beschikbaar.

> Contact: Annechien Cevaal, eindredacteur. Telefoon 035-6238276 / mobiel 06-42777803 / e-mail kerkblad@protestantshilversum.nl