Jaarrekening 2019 gepubliceerd

Het Breed Moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft de jaarrekening over 2019 van de PgH en ook de jaarrekening van de diaconie voorlopig vastgesteld in zijn vergadering van 18 mei 2020.  De jaarrekeningen zijn te downloaden op de pagina’s
www.pknhilversum.nl/cvk en www.pknhilversum.nl/cvd. Wilt u reageren op de jaarrekening, dan kan uw mening uiterlijk 28 mei 2020 worden ingediend bij de Algemene Kerkenraad, p/a kerkelijk bureau, Loosdrechtseweg 263A, 1215 JV Hilversum of per email aan het adres scriba@protestantshilversum.nl