Herman Wijffels: Hoe komen mens en aarde met elkaar in balans?

Op woensdagavond 22 september is Herman Wijffels te gast in de Hilversumse Bethlehemkerk. Op uitnodiging van De Kapel en de Bethlehemkerk geeft hij, daags na Prinsjesdag, zijn visie op grote maatschappelijke vraagstukken en gaat met bezoekers in gesprek. Aanvang 20u00. Aanmelding voor de avond is noodzakelijk via wijffels@bethlehemkerk.nl. De toegang is vrij. Wel wordt om een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Nu volop investeren

In het septembernummer van Kerkbrink, het blad van de Protestantse gemeente Hilversum, geeft Wijffels in een vraaggesprek alvast een inkijk in wat hij op de 22ste naar voren wil brengen. Hij zegt daarin: ‘Het grote thema van onze tijd is de onbalans tussen natuur en mensheid. In één jaar verstoken wij een hoeveelheid fossiele stoffen gelijk aan wat in twee miljoen jaar is gevormd. Als de aarde is uitgeput houdt alles op. Het herstel van het draagvlak van de aarde hoort op alle terreinen leidend te worden. Wij moeten nu volop investeren in de overgang naar een duurzame economie en samenleving. En het goede nieuws is dat we over de kennis en de technologie beschikken die dat mogelijk maken.’

Zonder spiritualiteit is omslag niet mogelijk

Op de avond in Hilversum wil Wijffels ‘inzichten delen over de transities die nodig zijn om in balans te komen met de natuur en met elkaar. En hoe we dat kunnen bereiken. Dan gaat het over onze energiehuishouding, onze landbouw en ons voedsel, de aanwending van kapitaal, de overgang naar een circulaire economie en betere sociale verhoudingen.’ Tevens gaat hij in ‘op het grote belang van spiritualiteit als mede-drager van de noodzakelijke omslag.

Alles op de wereld komt uit dezelfde bron

Wijffels zegt ervan overtuigd te zijn dat de omslag niet mogelijk is zonder spiritualiteit. ‘Ik zou willen dat wereldreligies daaraan nu belangrijkrijke impulsen geven zoals paus Franciscus met zijn encycliek ‘Laudato Si’. De Bijbel en het taoïsme inspireren mij. De Tao zegt dat de weg die een mens zelf in zijn leven gaat, het belangrijkste is. Elke stap op die weg doe je zorgvuldig en weloverwogen. De Bijbel biedt belangrijke waarden als menselijke waardigheid en rentmeesterschap. Alles op de wereld komt uit dezelfde bron. Ik ervaar de Bijbel als het grote verhaal waarin mensen telkens op weg gaan naar een beloofd land.’

Wijffels gaf leiding aan onder meer de Rabobank en de Sociaal Economische Raad, werkte bij de Wereldbank en als hoogleraar. Hij vervulde tal van commissariaten bij internationale ondernemingen. Regelmatig wordt van hem gezegd: ‘De beste premier die Nederland nooit gehad heeft’.

Klik hier voor de integrale tekst van het vraaggesprek met Wijffels in Kerkbrink.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.