Goed bezochte verrijkingsbijeenkomsten

Ongeveer 250 gemeenteleden hebben de verrijkingsbijeenkomsten bezocht. In drie bijeenkomsten is grote betrokkenheid getoond. De algemene kerkenraad en PgH-gebouwencommissie zijn met gemeenteleden in gesprek gegaan over het adviesrapport en het voorlopig besluit.

Lof en zorg

Aanwezigen toonden lof voor het vele werk dat de PgH-gebouwencommissie heeft verzet. Ook omarmen velen het behoud van de Grote Kerk als Dorpskerk in het centrum van Hilversum. De prominente aanwezigheid van de PgH op deze bijzondere historische plek is voor velen onmisbaar.  Het vergezicht van twee gemeenschappen in de Dorpskerk is bijzonder en een grote stap maar ook aantrekkelijk en de komst van Vitamine G naar de Morgenster werd gewaardeerd.

Tegelijk zijn er kritische kanttekeningen gemaakt en vragen gesteld. Kritische vragen zijn er rond de haalbaarheid van het plan. Een verbouwing van de Grote Kerk kost veel geld, is het die investering waard en wat is het budget? Kunnen de twee geloofsgemeenschappen, reformatorisch-confessionele gemeenschap en breed protestantse gemeenschap, wel samen in een  gebouw? Is het gebouw qua monument voldoende passend te maken voor beide geloofsgemeenschappen? Deze vragen moeten beantwoord zijn voordat een definitief besluit hiertoe wordt genomen. En mocht het allemaal niet haalbaar zijn, dan moet er een plan B klaar liggen.

Verder zijn ook opmerkingen gemaakt over de spreiding over Hilversum: wel in Centrum en Noord/Oost, maar niet in Zuid/West. Maken de ‘Aanlandplekken’ dat in voldoende mate goed? Er zijn zorgen geuit over de snelheid van het proces, wordt voldoende tijd genomen om afscheid te nemen van de gebouwen? Door enkele mensen is de optie genoemd om de Grote Kerk in een stichting onder te brengen of te verkopen aan de burgerlijke gemeente. De kerk kan daarmee van waarde zijn voor culturele initiatieven in Hilversum.

Over mogelijke Aanlandplekken zijn meerdere vragen gesteld. Hoe deze eruit zien en waar komen de mogelijke Aanlandplekken  Dat moet verder worden uitgewerkt, maar mogelijk kan de Protestantse gemeente samenwerken met andere organisaties en zo present zijn op vele plekken in Hilversum. Daarnaast zijn zorgen uitgesproken over de continuering van de huidige samenwerking met maatschappelijke organisaties.

De algemene kerkenraad neemt de opmerkingen, kritiekpunten en adviezen vanuit de verrijkingsbijeenkomsten mee in het definitieve besluit.

Harde kritiek

Op een aantal momenten is het gesprek onaangenaam verlopen. Dat betreurt de algemene kerkenraad. In het bijzonder als het aanvallen op personen en/of geloofsovertuigingen betreft. We hoeven het niet met elkaar eens te zijn, kritiek op de inhoud van het advies of voorgenomen besluit is welkom, maar wel met respect voor elkaar. Onze Protestantse gemeente is een veelkleurige gemeente. Dat is een zegen, maar soms schuurt dat.

Vervolg

De geloofsgemeenschappen bespreken het adviesrapport van de PgH-gebouwencommissie deze periode. De reacties uit de wijkkerkenraden en het kernteam van Vitamine G worden meegewogen in het definitieve besluit op maandag 24 juni 2024.

 

De presentatie van de PgH-gebouwencommissie is beschikbaar via deze link.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.