1

‘God schenkt ons de tijd’

Het bijbelboek Genesis beschrijft hoe God in zes dagen de wereld schept en op de zevende dag rust. Tijd en schepping zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het Bijbelcaf√© gaat Erik van Halsema in op de relatie schepping en tijd. Dit onder de titel ‘God schenkt ons de tijd’. Ga voor de livestream woensdag 3 maart om 20u00 naar www.bijbelcaf√©.nl.

Erik van Halsema

Erika zoomt in op onze eigen beleving van tijd. Vervolgens zet hij daar diverse bijbelse noties naast, bijvoorbeeld het gegeven van een wekelijkse rustdag. Erik van Halsema is predikant van de protestantse wijkgemeente De Morgenster in Hilversum. Hij studeerde theologie in Amsterdam en deed aanvullende studies in semitische talen en antieke retorica. Eerder werkte hij bij de Stichting Philadelphia en als onderzoeker en docent bij de sectie Nieuwe Testament van de theologische faculteit van de VU.