Gezamenlijke jongerenviering

Gezamenlijke viering jongeren vanuit de PgH onder leiding van twintigers

Viering onder meer met aansteken van de Paaskaars, een rondje met hoe het met iedereen gaat, gebedspunten op papier schrijven, bidden en kaarsjes opsteken, lezen uit de Bijbel, vaak iets actueels, een werkvorm, stellingen en daarna een zegenbede die we in beurtspraak uitspreken en natuurlijk muziek.

Voor meer informatie: Renate Japenga, jeugdwerker@protestantshilversum.nl