Kaj ten Voorde – gezamenlijke viering Vitamine G en Bethlehemkerk – ook online

livestream: https://www.youtube.com/watch?v=YhLucVCeAYU

Het is op deze zondag – voor een beperkt gezelschap! – mogelijk om de viering in de kerkzaal bij te wonen. Zou je dat graag willen?

Meld je dan aan via www.vitamineg.net/aanmelden-viering.