ds. J.P. v.d. Hoeven uit Amersfoort – gezamenlijke Hemelvaartsviering Bethlehemkerk en Diependaalse kerk – ook online

Livestream: Kerkdienstgemist.nl