1

Evangelisch-Lutherse gemeente Het GooiMecklenburglaan 50-52
1404 BJ Bussum
http://www.elghetgooi.nl/
secretariaat@elghetgooi.nl

Sinds 1 januari 2016 vormen de Evangelisch-Lutherse gemeenten Naarden-Bussum en Hilversum samen een gemeente met als standplaats Bussum. Het hart van de activiteiten wordt ervaren in de vieringen op zondag, aanvang 10.30 uur. Daarin komen verkondiging en ontmoeting als centrale pijlers samen. Belangrijk is voor ons dat de gestalte die de verkondigende viering op zondag krijgt, staat in de Lutherse traditie, zoals deze in Nederland telkens haar weg heeft gevonden met en tot de mensen.

Evangelisch-Lutherse gemeente Het Gooi is een zelfstandige gemeente van lutherse signatuur binnen het grote geheel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De gemeente onderhoudt contacten met haar buurkerken in Naarden, Bussum en Hilversum.