Erik van Halsema nieuwe scriba van de Algemene kerkenraad

Dominee Erik van Halsema is per 1 september de nieuwe scriba (secretaris) van de Algemene kerkenraad van de Protestantse gemeente Hilversum. Hiermee treedt hij in de voetsporen van Jan Verdam die vorig jaar na twee volle termijnen afscheid nam als scriba van de kerkenraad.

De benoeming van een predikant in deze functie is voor Hilversum een unicum. Tot nu toe voerden vrijwilligers het scribaat. De Algemene kerkenraad ging unaniem en met grote waardering op maandag 28 juni akkoord met de benoeming van Van Halsema tot scriba en stelde daar een aantal voorwaarden bij.

Bescherming

Allereerst is het de taak van de Algemene kerkenraad om alsnog een geschikte vrijwilliger te vinden voor het scribaat. De benoeming van Van Halsema is weliswaar voor vier jaar maar als eerder een gemeentelid voor de functie verkozen wordt, neemt deze tussentijds het scribaat over. Ten tweede bedraagt de inzet voor het scribaat maximaal 20% van de werktijd van Van Halsema. Dit ter bescherming van hemzelf alsook van de pastorale inzet voor de wijkgemeente De Morgenster. Ten slotte evalueren Algemene kerkenraad, de wijkkerkenraad van De Morgenster en Van Halsema gezamenlijk periodiek de tijdsbelasting van het scribaat, te beginnen komende maand december. Grotere bovenwijkse taken van Van Halsema worden overgenomen door collega-predikanten.

Han Monsees

In de vergadering werd duidelijk dat Han Monsees vanaf 1 september bereid is de verslaglegging van het Breed moderamen (dagelijks bestuur) te blijven verzorgen. Dit ontlast straks de nieuwe scriba. Monsees neemt op dit moment de uitvoerende werkzaamheden van het scribaat waar. Dankzij dit mooie aanbod is het nu zoeken naar een vrijwilliger die ‘slechts’ de verslaglegging van de Algemene kerkenraad op zich neemt.

Nog even waarnemend voorzitter

Momenteel vervult Van Halsema tijdelijk de functie van waarnemend voorzitter van de Algemene kerkenraad. Op 1 september draagt hij de voorzittershamer over aan de nieuwe preses Jan de Leede. Als scriba blijft Van Halsema dan deel uitmaken van het Breed moderamen (dagelijks bestuur) van de Algemene kerkenraad.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.