Dik Verboom nieuwe voorzitter diakenen PgH

Per 1 januari 2024 krijgt het College van diakenen van de PgH met Dik Verboom een nieuwe voorzitter. Een benoeming voor de komende vier jaar. Verboom volgt Arend Smits op die niet meer herkiesbaar is. Smits gaf de afgelopen acht jaar leiding aan de samenwerking van de diakenen in de Protestantse gemeente Hilversum (PgH).

Voor Verboom is diaconie onlosmakelijk verbonden met geloven. ‘Kern van christen zijn is omzien naar je naaste. En in het bijzonder voor mensen die zorg en aandacht behoeven. Kerk zijn betekent gemeenschap willen zijn en anderen tot recht laten komen, zonder welk onderscheid dan ook.’

Ondanks dat in onze omgeving christelijke kerken krimpend zijn, ‘wordt omzien naar elkaar alleen maar belangrijker. Dat tonen tal van rapporten aan. Gelovige mensen besteden vele uren en gelden aan diaconaal werk in samenwerking met vele anderen’, aldus Verboom.

PgH2024

Het College van diakenen bestaat uit vertegenwoordigers van de vijf wijkgemeenten van de PgH plus voorzitter, secretaris en penningmeester. Sinds twee jaar is vanuit het College Dieuwertje Zantingh actief als diaconaal werker. Verboom weet nog niet hoe straks de nieuwe geloofsgemeenschappen die in het kader van PgH2024 ontstaan, vertegenwoordigd zullen zijn in het nieuwe College. ‘Dat zal binnenkort duidelijk worden als de Algemene kerkenraad besluit over de bestuursvorm van de drie nieuwe geloofsgemeenschappen.’ Verboom gaat er wel van uit dat de PgH een diaconaal werker behoudt. ‘De waarde van die functie is in de afgelopen tijd duidelijk aangetoond.’

Diaconaal Centrum

Al vaker is het idee geopperd om in Hilversum vanuit de PgH met een diaconaal centrum aanwezig te zijn voor mensen die ondersteuning behoeven. Ook in de discussies over PgH2024 kwam die wens meermaals naar voren. Binnenkort verschijnt een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de diaconie. Verboom zegt dat het idee van een diaconaal centrum daarin verder wordt uitgewerkt. ‘Het moet in ieder geval een brede samenwerking worden, met andere geloofsgemeenschappen en vrijwilligersorganisaties actief in het sociale domein.’

Secretaris gezocht

Verboom is tot en met december 2023 nog secretaris van het College van diakenen. Die functie komt dus binnenkort vrij. Volgens Verboom ‘een mooie rol voor iemand die het fijn vindt om het samenwerken te faciliteren op het diaconale terrein’. Belangstelling of ken je iemand die dat zou willen doen? Meld het via secr.cvdhilversum@gmail.com.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.