Diaconie weer in opgaande lijn

Afgelopen maand publiceerde de Diaconie van de Protestantse gemeente Hilversum de jaarrekening over 2021. In totaal ondersteunden de Hilversumse diakens met ruim € 63.000,- diaconaal werk op plaatselijk, regionaal en mondiaal niveau. Een stijging van 5% ten opzichte van 2020. De opbrengsten van de collecten en giften waren ook hoger dan het voorgaande jaar.

Voor 55 doelen gecollecteerd

Penningmeester Hans van Eijk licht toe: ‘De gevolgen van de coronapandemie zijn voor het tweede achtereenvolgende jaar van invloed op het financiële beeld van de diaconie in 2021. Maar de opgaande lijn in collecteopbrengsten is weer duidelijk waarneembaar. De opbrengsten van de collecten zijn door beperkingen voor het kerkbezoek nog niet op het niveau van voor de pandemie, maar in 2021 wel weer 5% hoger dan het eerste coronajaar. In 2021 werd voor 55 doelen gecollecteerd, veelal voorgedragen door betrokken gemeenteleden.’

‘Bij de begroting van 2021 werd verwacht dat er vaker een beroep op de diaconie zou worden gedaan voor financiële ondersteuning. Deze verwachte extra vraag bleef echter uit waardoor € 4.500 minder dan begroot werd uitgegeven. Het verwachte tekort van € 10.000 voor 2021 bleef beperkt tot een tekort van € 3.007. Dit bedrag komt ten laste van de algemene reserve. De algemene reserve van de Diaconie bedroeg na verrekening van het tekort op 31 december 2021 €193.467.’ Klik voor de jaarrekening 2021 hier.

Oekraïne

In 2022 zullen uitgaven toenemen als gevolg van steun aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Zo droegen de diakenen onlangs een deel bij aan de Oekraïne-collecte in de PgH-kerken en doneerden zij materialen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Hilversum.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.