Diakenen ontvangen beduidend meer giften

De jaarrekening over 2022 van de Diaconie van de Protestantse gemeente Hilversum laat een forse toename zien van inkomsten uit collecten en giften. Allereerst door de actie voor vluchtelingen uit Oekraïne. Die leverde maar liefst 19.000 euro op. Daarnaast zijn de opbrengsten uit collecten met 10% gestegen. Daarmee zijn de collecten weer terug op het niveau van voor de coronapandemie.

Ondanks de toename in inkomsten toont de jaarrekening een tekort van ruim 19.000 euro tegen een begroot tekort van 10.000 euro. De overschrijding wordt in zijn geheel veroorzaakt door nog te betalen ondersteuningen voor twee projecten waarvoor in het verleden gelden zijn ontvangen, maar die nog niet geheel zijn uitgekeerd.

55 doelen

De Hilversumse diakenen collecteerden afgelopen jaar voor ongeveer 55 doelen. Dit hoge aantal is te danken aan actieve bijdragen van gemeenteleden die zelf doelen aandroegen. Dit speerpunt in het beleidsplan ‘Diaconie dichter bij mensen’ is daarmee een succes geworden.

De jaarrekening is voorlopig vastgesteld en te vinden op de website van de PgH. Klik daarvoor hier. Reacties op de jaarrekening kunnen worden gestuurd naar dit mailadres of naar het Kerkelijk bureau van de Algemene kerkenraad.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.