Definitief besluit PgH2024

De algemene kerkenraad heeft het voorlopige besluit PgH2024 unaniem bekrachtigd. Het voorlopige besluit is op een aantal punten bijgesteld. In de Dorpskerk zullen Grote Kerk en Bemore+ hun thuiskerk krijgen. Vitamine G blijft in De Morgenster.

Maandag 24 juni 2024 heeft de algemene kerkenraad een definitief besluit genomen over het PgH-gebouwenbesluit. Na het voorlopig besluit van maandag 27 mei 2024 is het voorstel besproken in verrijkingsbijeenkomsten en in de geloofsgemeenschappen. Voorzitter Jan de Leede dankte alle gemeenteleden en de drie wijkkerkenraden voor hun bijdragen en reacties op het voorlopige besluit. Deze input is verwerkt in het besluitvoorstel dat hierdoor sterker onderbouwd en meer inhoudelijk is geworden, aldus De Leede.

De betrokkenheid bij het hele PgH2024-proces is groot. Dat blijkt ook bij de vergadering van de algemene kerkenraad maandag 24 juni. Veel betrokken gemeenteleden zijn aanwezig bij de besluitvorming. Onze Protestantse gemeente gaat ons allen aan en betekent veel voor de hele gemeente. We nemen afscheid van vierplekken. Dat is verdrietig voor iedereen die zich inzet voor deze gebouwen en de gemeenschap die zijn thuis er heeft gevonden. Tegelijkertijd is het goed dat er een besluit ligt waarop we als gemeente voort kunnen bouwen aan samen vitaal kerk-zijn in Hilversum.

De algemene kerkenraad heeft maandag 24 juni zes deelbesluiten genomen. Het volledige besluitvoorstel kunt u hier lezen. De deelbesluiten op een rijtje:

Stip op de horizon is goed gekozen

De algemene kerkenraad heeft besloten dat Bemore+ en de Grote Kerk hun thuiskerk vinden in de Dorpskerk, mits deze geschikt kan worden gemaakt voor meerdere geloofsgemeenschappen. Vitamine G blijft in De Morgenster. Daar blijft ruimte voor maatschappelijke activiteiten, concerten en verhuur. De Regenboogkerk en Bethlehemkerk worden verhuurd.

Haalbaarheidsonderzoek

Of de Dorpskerk geschikt is voor het huisvesten van meerdere geloofsgemeenschappen wordt verder onderzocht op drie punten. Deze zijn eerder aangekondigd:

  • Inhoudelijk
  • Praktisch/technisch/monumentaal
  • Financieel

De wijkkerkenraden van BeMoRe+ en Grote Kerk wordt verzocht om met elkaar en zo mogelijk aangevuld met een groep leden van beide gemeenschappen het inhoudelijke gesprek aan te gaan onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Eind 2024 moeten deze gesprekken zijn afgerond. Verder stelt de algemene kerkenraad een commissie Dorpskerk in. Deze commissie maakt een plan om de Dorpskerk geschikt te maken voor twee gemeenschappen. Dit plan moet 1 april 2025 gereed zijn.

Aanlandplekken

Het plan over de aanlandplekken moet verder uitgewerkt worden. Het belang van aanlandplekken wordt breed gedragen. De Protestantse gemeente wil present zijn in de Hilversumse samenleving en ziet mogelijkheden om dit bijvoorbeeld samen te doen met buurtcentra of andere geloofsgemeenschappen. Deze verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats bij de drie geloofsgemeenschappen zelf. De wijkkerkenraden pakken dit met elkaar op.

Route naar de definitieve situatie

In de mei-vergadering van de algemene kerkenraad is gekozen voor variant 1. Deze variant is overgenomen.

Vanaf september heeft Vitamine G haar thuiskerk in De Morgenster. De Grote Kerk blijft tot start van de verbouwing in de Dorpskerk en Bemore+ gaat naar de Bethlehemkerk. De Regenboogkerk wordt verhuurd.

Onderzoek moet uitwijzen of de Grote Kerk tijdens de verbouwing in de Dorpskerk kan blijven of tijdelijk onderdak krijgt in De Morgenster. Als de Grote Kerk volledig is aangepast, zullen Bemore+ en de Grote Kerk samen naar de Dorpskerk gaan. Beiden behouden hun eigen vieringen. De Bethlehemkerk wordt daarna verhuurd.

Plan B

Mocht uit de haalbaarheidsonderzoeken blijken dat de Dorpskerk geen thuiskerk kan worden voor de twee geloofsgemeenschappen, dan moet een plan B gereed zijn. De algemene kerkenraad vraagt de twee wijkkerkenraden van BeMoRe+ en Grote Kerk om voor het einde van het jaar hiervoor een voorstel in te dienen. De algemene kerkenraad neemt daarover uitsluitend een besluit als uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de twee geloofsgemeenschappen niet samen hun thuiskerk zullen vinden in de Dorpskerk.

Vervolgproces

De komende weken neemt De Graankorrel afscheid van hun gebouw in ’s-Graveland. Zondag 7 juli 2024 verwelkomt Bemore+ de gemeenteleden uit De Graankorrel. De laatste viering in de Regenboogkerk is zondag 25 augustus 2024. De Diependaalse Kerk sluit zondag 1 september 2024 haar deuren. Vanaf zondag 8 september 2024 komt Bemore+ samen in de Bethlehemkerk. Voor bijzondere vieringen blijft de optie om samen te komen in bijvoorbeeld De Morgenster.

De algemene kerkenraad stelt twee commissies in. Zij onderzoeken de haalbaarheid Dorpskerk voor Grote Kerk en Bemore+ samen. De algemene kerkenraad verzoekt leden uit de voormalige wijkgemeente De Morgenster en Vitamine G  om een gezamenlijke werkgroep Beheer Morgenster op te zetten.

Het college van kerkrentmeesters onderzoekt de verhuurmogelijkheden voor de Regenboogkerk. Onder meer International Church The Garden heeft interesse in het huren van de kerk. 

In het voorjaar van 2025 moet het advies van de commissie Dorpskerk gereed zijn. De algemene kerkenraad neemt dan een definitief besluit.

 

Download hieronder:

Besluitvoorstel-PgH2024-algemene-kerkenraad

Adviesrapport PgH-gebouwencommissie

Impressie van de verrijkingsbijeenkomsten

Reactie wijkgemeente Grote Kerk op voorgenomen besluit

Reactie wijkgemeente Bemore+ op voorgenomen besluit

Reactie wijkgemeente Vitamine G op voorgenomen besluit

 

 

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.