De Leede: Het gaat om het gemeenschappelijke belang

‘Welk verhaal zal later verteld worden over ons als PgH over het jaar 2023? We staan samen voor grote beslissingen, zo veel is duidelijk. De Algemene kerkenraad is vast van plan om in april, dus over ruim drie maanden al, een voorgenomen besluit te nemen over de nabije toekomst. Maar welk verhaal zal verteld worden?’

Met deze vraag opende Jan de Leede zijn toespraak gisteren tijdens de druk bezochte nieuwjaarsreceptie van de Algemene kerkenraad van de Protestantse gemeente Hilversum. De voorzitter van de Algemene kerkenraad sprak een verkorte versie uit. Zijn nieuwjaarstoespraak vind je hier.

Geen koude sanering

De Leede: ‘Ik ga er niet omheen draaien. Dat nieuwe verhaal is nog lastig te zien, horen of voelen. Ik ben wel heel blij dat afgelopen september drie concrete voorstellen op tafel gelegd zijn door de beleidsgroep PgH2024. … Er valt iets te kiezen. Dat keuzeproces is niet gemakkelijk, dat gaat pijn doen. Ik krijg inmiddels van veel kanten opmerkingen en suggesties; daar word ik blij van, ik zie dat als betrokkenheid bij dit proces. Maar als ik even iets persoonlijks mag zeggen. Het raakt me als mensen suggereren dat dit alleen een financieel gedreven verhaal is. Alsof dit een koude sanering is. Dat is het niet. Mij drijft het verlangen om tot vitaliteit en verstaanbaarheid te komen. … We willen nieuwe verhalen maken die ook in deze tijd zeggingskracht hebben voor onze kinderen, onze jongeren, de jonge gezinnen en onze mede-Hilversummers. Daarvoor hebben we alle energie nodig.’

Wijken aan zet

De drie voorstellen worden momenteel door de beleidsgroep aangevuld met opmerkingen die erbij zijn geplaatst. De Leede zegde toe dat deze volgende week voor de zes geloofsgemeenschappen beschikbaar komen. De Leede: ‘De opdracht is: geef een advies aan de Algemene kerkenraad over de drie voorstellen. Spreek je voorkeur uit, maar leg je niet vast op één voorstel. Kom met zwaarwegende argumenten die de Algemene kerkenraad in de besluitvorming moet meenemen: waar zitten de grootste voordelen en de grootste zorgen per voorstel, kortom, wat zijn de belangrijkste overwegingen per voorstel.’

28 maart PgH-brede avond

De voorzitter vertelde een PgH-brede avond op 28 maart te organiseren ‘waarin de wijkkerkenraden hun conceptadvies kunnen presenteren aan elkaar en geïnteresseerde gemeenteleden. Naast dit alles kunnen gemeenteleden ook reageren met opiniestukken. Op de website van de PgH zal een tijdelijke rubriek komen waarin opinies, reacties en alternatieve voorstellen geplaatst kunnen worden.’

Zes uitgangspunten

Aan het eind van zijn toespraak riep De Leede iedereen op om samen met de Algemene kerkenraad verantwoordelijkheid te dragen voor een zorgvuldig besluit. ‘We zullen daarbij voorbij onze eigen belangen het gemeenschappelijke belang in het oog houden. Laten we ons niet verschuilen achter de gedachte dat we het alleen als zelfstandige wijk wel zullen redden.’ Hij sloot daarom af met wat hij noemde ‘een zestal uitgangspunten:

 1. We gaan voor het beste voorstel, niet meteen voor het goedkoopste.
 2. We gaan voor het voorstel met het grootste draagvlak.
 3. We gaan voor het voorstel dat eerlijk is voor iedereen, het kan niet zo zijn dat een paar wijken het ‘vuile werk’ moeten doen en dat de andere wijken rustig kunnen blijven zitten.
 4. We gaan voor het voorstel dat robuust en duurzaam is, dat wil zeggen, dat we niet elke 2-3 jaar in zo’n proces zitten om met elkaar te praten over het sluiten van gebouwen en/of afbouwen van formatie e.d.; geen zaagtandmodel.
 5. We gaan voor het voorstel waarbij de kerk in heel Hilversum zichtbaar present is in alle wijken.
 6. We gaan voor zorgvuldigheid, ook in de afspraken en arbeidsvoorwaarden van onze professionele krachten.’

Klik hier voor de toespraak.

Tijdlijn PgH2024

 • 20 januari 2023: bijgestelde drie voorstellen PgH2024 beschikbaar
 • opstellen adviezen bij de drie voorstellen in en door de zes geloofsgemeenschappen
 • 28 maart: PgH-brede avond waarin de zes geloofsgemeenschappen hun adviezen presenteren
 • 24 april: Algemene kerkenraad neemt een voorgenomen besluit over PgH2024
 • PgH-brede gesprekken over het voorgenomen besluit
 • 26 juni: Algemene kerkenraad neemt het definitieve besluit over PgH2024
 • voorbereidingen uitvoering besluit over PgH2024
 • in de loop van 2024: uitvoering besluit PgH2024.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.