1

Beheer (CvK)

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

14 juni 2021. Jaarrekening 2020
Het Breed Moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft de jaarrekening 2020 definitief vastgesteld in zijn vergadering van 14 juni 2021. De jaarrekening en de toelichting zijn onderaan deze pagina te downloaden.

30 april 2021. Jaarrekening 2020
Het Breed Moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft de jaarrekening 2020 voorlopig vastgesteld in zijn vergadering van 12 april 2021. Meningen over de jaarrekening dienen uiterlijk 27 mei 2021 te worden gericht aan de Algemene Kerkenraad, p/a Kerkelijk Bureau, Loosdrechtseweg 263A, 1215 JV Hilversum of per email.

1 december 2020. Begroting 2021
Begroting 2021 is definitief vastgesteld.

12 oktober 2020. Begroting 2021
Het Breed Moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft de begroting 2021 voorlopig vastgesteld in zijn vergadering van 12 oktober 2020. De begroting is onderaan deze pagina te downloaden. Meningen over de begroting dienen uiterlijk 30 november 2020 te worden gericht aan de Algemene Kerkenraad, p/a Kerkelijk Bureau,  Loosdrechtseweg 263A, 1215 JV Hilversum of per email aan het mailadres: scriba@protestantshilversum.nl

19 februari 2020. Ledenstatistiek 2020
Onderaan deze pagina kunt u klikken op ledenstatistiek 2020 om informatie te vinden over het aantal leden van de PgH, de opbouw in leeftijden, de gemiddelde bijdragen voor kerkbalans e.d. 

Algemene informatie

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de Protestantse gemeente Hilversum. Daarnaast heeft iedere wijkgemeente een Wijkraad van Kerkrentmeesters. Het CvK is samengesteld uit acht leden: een afgevaardigde uit elk van de vijf wijkgemeenten en drie leden belast met bovenwijkse taken:

  • Voorzitter: Hans Zwagemaker
  • Secretaris: Ina Buist – klik hier voor mailadres 
  • Penningmeester: Robert den Toom

Daarnaast zijn er drie adviseurs verbonden aan het CvK:

  • Herman ’t Hoen: personele zaken en hoofd Kerkelijk Bureau
  • Job Klomp: voorzitter commissie gebouwen
  • Wouter Zijlman: automatisering

Downloads:
> Download onderaan deze pagina de begroting en jaarcijfers van de PgH.
> Download onderaan deze pagina de statistiek van de PgH.

IBAN rekeningnummer PgH
NL42 RABO 0373 7224 51 t.n.v. Protestantse gemeente te Hilversum voor kerkbalans en overige bijdragen.