Beheer: kerkrentmeesters

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

30 november. Begroting 2023
De Algemene Kerkenraad heeft de begroting 2023 voorlopig vastgesteld. De begroting is onderaan deze pagina te downloaden. Meningen over de begroting dienen voor 10 december 2022 te worden gericht aan de Algemene Kerkenraad, p/a Kerkelijk Bureau, Loosdrechtseweg 263A, 1215 JV Hilversum of per email aan dit mailadres.

13 juni 2022. Jaarrekening 2021
Het Breed Moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft de jaarrekening 2021 definitief vastgesteld in zijn vergadering van 13 juni 2022.

19 april 2022. Jaarrekening 2021
Het Breed Moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft de jaarrekening 2021 voorlopig vastgesteld in zijn vergadering van 4 april 2022. Meningen over de jaarrekening dienen uiterlijk 31 mei 2022 te worden gericht aan de Algemene Kerkenraad, p/a Kerkelijk Bureau, Loosdrechtseweg 263A, 1215 JV Hilversum of per email.

22 november 2021. Begroting 2022
Begroting 2022 is definitief vastgesteld.

18 oktober 2021. Begroting 2022
Het Breed Moderamen van de Algemene Kerkenraad heeft de begroting 2022 voorlopig vastgesteld. De begroting is onderaan deze pagina te downloaden. Meningen over de begroting dienen uiterlijk 19 november 2021 te worden gericht aan de Algemene Kerkenraad, p/a Kerkelijk Bureau,  Loosdrechtseweg 263A, 1215 JV Hilversum of per email aan dit mailadres.

Algemene informatie

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de Protestantse gemeente Hilversum. Daarnaast heeft iedere wijkgemeente een Wijkraad van Kerkrentmeesters. Het CvK is samengesteld uit acht leden: een afgevaardigde uit elk van de vijf wijkgemeenten en drie leden belast met bovenwijkse taken:

  • Voorzitter: Hans Zwagemaker
  • Secretaris: Ina Buist – klik hier voor mailadres 
  • Penningmeester: Robert den Toom

Daarnaast zijn er drie adviseurs verbonden aan het CvK:

  • Herman ’t Hoen: personele zaken en hoofd Kerkelijk Bureau
  • Job Klomp: voorzitter commissie gebouwen
  • Wouter Zijlman: automatisering

IBAN rekeningnummer PgH
NL42 RABO 0373 7224 51 t.n.v. Protestantse gemeente te Hilversum voor kerkbalans en overige bijdragen.

Deel

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.